Kampen om hvorvidt staten urettmessig senket tariffene i det norske gassrørmonopolet i 2013 har nå gått gjennom to rettsinstanser, med sviende nederlag for saksøkerne i begge.

Det har ikke stått på advokatbruken.

I ankeforhandlingene for Borgarting lagmannsrett stilte de fire saksøkerne, blant annet Abu Dhabis oljefond, med hele ti advokater. Staten hadde syv advokater til stede under hele ankeforhandlingen, tre fra Regjeringsadvokaten og fire fra Michelet & Co.

«Rettens leder bemerket i begynnelsen av ankeforhandlingene det store antallet advokater på hver side og opplyste at retten ville vurdere nødvendigheten av denne ressursbruken ved avgjørelsen av sakskostnadene, uavhengig av sakens utfall», heter det i dommen.

Kutter i omkostningene

I dommen fredag velger lagmannsretten også å kutte i saksomkostningene staten blir tilkjent fra saksøkerne. Tilkjente saksomkostninger i lagmannsretten blir redusert med et par millioner kroner sammenlignet med statens krav. Retten beklager seg samtidig over at motparten ikke har fremmet innsigelser mot statens saksomkostningskrav, og at det er vanskelig for retten å vurdere rimeligheten av kravet i mangel av slike innsigelser.

«Selv om det har vært nødvendig med betydelig arbeidsinnsats i forkant av forhandlingene, mener lagmannsretten at det ikke kan anses nødvendig at hele syv advokater var til stede under hele ankeforhandlingen. Av de fem rettslige medhjelperne tok bare to ordet under forhandlingen», heter det i dommen.

I dommen fra lagmannsretten blir staten totalt tilkjent 42 millioner kroner i saksomkostninger gjennom to rettsinstanser. Det blekner likevel sammenlignet med den totale ressursbruken. Samlet har partene hyrt inn ekstern rettshjelp for 136 millioner kroner, fremkommer det av dommen:

  • De fire saksøkernes innrapporterte saksomkostninger i tingretten var på 64.538.125 kroner. I lagmannsretten krevde saksøkerne ytterligere 26.950.199 i saksomkostninger.
  • Statens innrapporterte saksomkostninger for tingretten var på 24.650.108 kroner, mens staten krevde 19.711.661 kroner fra motparten i lagmannsretten. Statens krav omfatter ikke merverdiavgift, ettersom staten har fradragsrett for dette.
  • I tillegg kommer omfattende intern saksbehandling i både staten og selskapene.

Forsvarer ressursbruken

Noe av det spesielle i saken er at saksøkerne kan trekke fra advokatutgiftene under petroleumsskatteregimet, og derfor bare betale en brøkdel av dem selv. Birte Norheim leder en av de fire saksøkerne, Njord Gas Infrastructure. Hun forsvarer saksøkernes advokatbruk i saken.

- En må ikke glemme at det her er fire separate parter som er til sak mot staten i et komplisert og omfattende søksmål. Njord har en egen representasjon gjennom advokatfirmaet Selmer og de andre saksøkerne har brukt Bahr, sier Norheim.

- Men staten må plukke opp 78 prosent av regningen selv når dere taper?

- Det er åpenbart at når alle våre inntekter blir beskattet med 78 prosent, må kostnadene vi har med å forsvare disse inntektene fratrekkes under det samme systemet.

- Er det ikke fristende å kjøre på med advokater når oppsiden deres ved gjennomslag er så enorm i forhold til nedsiden?

- Dette er en omfattende og krevende sak. Vi har brukt masse ressurser på dette også internt. Saken omfatter reguleringen helt tilbake til 70-tallet. Vi ville ikke gått til søksmål hvis vi ikke mente vi hadde en god sak, sier Norheim.

Saksøkerne vurderer nå sin mulighet til å anke til Høyesterett før fristen 16. september. Norheim mener utenlandske investorers tillit til Norge står på spill, og viser til at Standard & Poor's kredittrating av Njords obligasjoner har falt fem nivåer som følge av saken.

Olje- og energidepartementet ved kommunikasjonsrådgiver Ella Bye Mørland ønsker ikke å kommentere advokatbruken, og sier seg i en melding tilfreds med frifinnelsen i to rettsinstanser. (Vilkår)