De rikeste landene i verden er i Midtøsten, og det er de oljeproduserende gulfstatene som har høyest bnp og personlig forbruk, skriver SSB. Statistikk fra International Comparison Program (ICP) viser at Saudi-Arabia, Egypt og De forente arabiske emirater var de største økonomiene i Midtøsten, målt ved prisnivåjustert bnp.