– Som største eier er staten opptatt av hvordan de forvalter de store verdiene på best måte uavhengig om det er i Norge eller utlandet. Den siste tiden har virksomheten i USA fått mye negativ oppmerksomhet og det med rette. Det har vært dårlig forretning, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) på en pressekonferanse rett før klokken seks.

Mandag ettermiddag troppet konsernsjef Eldar Sætre og styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor opp i Olje- og energidepartementets kontorer i Akersgata for å møte olje- og energiministeren og forklare seg om tapene på 200 milliarder kroner på selskapets investeringer i USA.

– Vi har hatt et godt møte med åpen og god dialog, sa Bru.

«Stort ansvar»

For halvannen uke siden kunne DN avdekke de store tapene i USA, og vise frem hittil ukjente revisorrapporter som tegner et bilde av manglende kontroll og styring i selskapet. Equinor har tatt selvkritikk og sier de har ryddet opp i problemene.

Staten eier 67 prosent av Equinor og to ganger i året blir ledelsen i selskapet kalt inn på eiermøter med Olje- og energidepartementet. Etter DNs avsløringer fremskyndet Bru vårens møte, som arrangeres i etterkant av selskapets årsrapportering.

Tina Bru sa på pressekonferansen at hun hadde fått forsikringer om selskapet har arbeidet lenge og hardt med å rette opp i feilene fra USA.

– Selskapets ledelse har et stort ansvar for å gjennomføre virkningsfulle tiltak som gir tillit. Dette har jeg også understreket ovenfor styreleder og konsernsjef, sa hun.

Styreleder tok selvkritikk

Styreleder Jon Erik Reinhardsen deltok også på pressekonferansen. Der tok han selvkritikk for forholdene DN har avdekket.

– Det er ingen tvil om at det vokste frem internkontrollutfordringer og et kostnadsnivå som var uakseptabelt. Slik skal vi ikke ha det i Equinor, sa han.

Reinhardsen sa at de i ettertid har styrket internkontrollen og har et lavere kostnadsnivå, men også at de burde vært mer åpne om utfordringene i 2014.

– Det er bra at de sier det. Det er en av tingene vi har diskutert i dag. Jeg spurte om deres vurderinger rundt om det var noe man burde vært åpen på, særlig knyttet til lønn som vi vet er viktige politiske debatter. Det sier de nå at de vil vurdere fremover, sier Bru til DN etter pressekonferansen.

– Synes du at de burde vært mer åpne om det?

– De må selv vurdere hva de skal dele, men det er en grunn til at vi diskuterte det på dagens møte.

– Har du tillit til dagens ledelse?

– Ja, jeg har tillit, men dette er en vanskelig sak og det er viktig at selskapet tar læring av hva som har skjedd, sier Bru.

Endret rapportering

I 2014 anbefalte Finanstilsynet daværende Statoil å rapportere USA-investeringen for seg, ikke samlet med resten av utenlandsinvesteringene. Det lyttet ikke selskapet til. Konsernsjef Eldar Sætre varslet varslet imidlertid i forrige uke at de vil endre rapporteringen for USA og vise frem detaljerte resultater for den amerikanske virksomheten hvert kvartal.

Dette var et av punktene Bru ville ta opp med selskapet.

– Jeg har bedt om at Equinor blant annet redegjør for selskapets investeringer på land og til havs i USA, utviklingen når det gjelder lønnsomhet og tap, hvilke tiltak selskapet har iverksatt for å bedre lønnsomhet, internkontroll og forretningskultur. Videre vil jeg vil be om mer informasjon fra selskapet om hvordan den varslede kvartalsvise rapporteringen om virksomheten i USA fremover konkret vil bli, skrev hun i et brev til Stortinget i forrige uke.

«Blitt tatt tak i og ryddet opp»

Styreleder Jon Erik Reinhardsen sier at Equinor har hatt betydelige utfordringer, men at det verste er i ferd med å bli et tilbakelagt stadium.

- Ja, vi er mye bedre stilt enn vi var, men det er fortsatt utfordringer å jobbe med. Men det er ikke bare i USA. Det er et stort selskap med over 20.000 ansatte, så det er alltid ting å ta tak i, sier han.

- Equinor har de siste dagene forklart at mye av problemene stammer fra oppkjøpet av det amerikanske selskapet Brigham og tilstanden på kontoret i Austin. Betyr dette at problemene i USA var noe som først og fremst er stilt i stand av amerikanere, ikke nordmenn?

- Ja, altså det har vært problemer både i forlengelsen av det oppkjøpet av Brigham, men også på Houston-kontoret, både når det gjelder kostnadsnivå og kultur. Begge deler har det blitt tatt tak i og ryddet opp i. Men det er nok en kjensgjerning at på den tiden fikk disse operasjonene operere med litt mer armlengdes avstand enn det vi i dag gjør.

I perioden fra 2014 til 2016 laget internrevisjonen i USA-virksomhetene en rekke såkalte røde rapporter. Dette er rapporter som peker på så mange feil, mangler og rot at det skal rapporteres til hele konsernledelsen og gis orienteringer helt opp til styret. Reinhardsen sier at det har vært en ryddig og god dialog mellom selskapets styre, ledelse og internrevisjon i denne perioden, både før og nå.

- Jeg kjenner ikke til det i detalj, men jeg har gått tilbake og sett, og det er ingen tvil om at styret har fått informasjon direkte fra internrevisjonen, alle disse rapportene, tatt tak i det og hatt hyppige møter med ledelsen i den perioden for å følge opp disse sakene.

- Har ledelsen og internrevisjonen hele tiden vært enige om situasjonsbeskrivelsen av det som pågikk i USA i denne perioden?

- Internrevisjonen har fått levert sine rapporter uten filter til styret, for å si det sånn. Det er gått direkte til styret. Det er den prosessen vi har for dette.

- Direkte fra internrevisjonen til styret, uten noen imellom?

- Hva slags diskusjoner som har vært imellom der kjenner jeg ikke til, men vår regel er at disse internrevisjonsrapportene skal gå direkte til styret. Det var det den gang, og det er det fortsatt, sier styreleder i Equinor, Jon Erik Reinhardsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.