De siste ukene har oljeprisen bikket 90 dollar fatet for første gang siden 2014, året som markerte slutten på en lang fest i oljeindustrien. Markedet preges nå av høy og stigende etterspørsel etter pandemien, et knapt tilbud både på grunn av produksjonsbegrensninger og lave lagre, samt uro knyttet til krigsfare i Ukraina og mulige sanksjoner som kan følge.

I sin ferskeste oljemarkedsrapport som publiseres fredag, legger Det internasjonale energibyrået IEA vekt på at uroen i markedet kan stige, spesielt dersom Opec+ fortsetter å levere lavere volumer enn det produsentalliansen ledet av Saudi-Arabia og Russland har som mål.

«Dersom det vedvarende gapet mellom produksjonen og målene til Opec+ fortsetter, vil uroen på tilbudssiden stige, hvilket øker sannsynligheten for mer volatilitet og oppside-press på prisene,» skriver IEA i rapporten.

Byrået understreker at denne risikoen vil reduseres, dersom andre land i Midtøsten med ledig kapasitet er i stand til å kompensere for de som ikke greier å produsere på planlagt nivå.

Stramt marked

IEA tegner fortsatt et bilde av et svært stramt marked, selv om hovedantagelsen er at det vil holde seg balansert, og at det faktisk ligger an til et overskudd i år. Her er noen av hovedtrekkene IEA beskriver:

  • Opec+ har gradvis økt sine produksjonsmål etter de store kuttene som ble bestemt i 2020, i pandemiens innledende fase, for å støtte opp om oljeprisen. Men alliansen har produsert hele 800.000 fat per dag mindre enn målene sine hittil i år, påpeker IEA.
  • Baksiden av Opec+-økningen, er at ledig kapasitet blir borte. Det reduserer bufferen dersom man får for eksempel uforutsette produksjonsbortfall.
  • Oljelagrene er på sitt laveste på årevis. I OECD-landene falt de med 60 millioner fat i desember, og var på det laveste på syv år, før de ifølge midlertidige tall falt med ytterlige 13,5 millioner fat i januar.
  • Samtidig øker etterspørselen jevnt og trutt. Ferske analyser viser at etterspørselen egentlig har ligget noe høyere enn IEA har antatt, og dermed er den ventet å bikke 100 millioner fat per dag igjen i år for første gang siden pandemien begynte. Men økningen år for år, 3,2 millioner fat per dag, er omtrent den samme som IEA har operert med tidligere.

I sum skal det lite til for brå bevegelser i markedet, og IEA understreker at det ikke er langt opp til 100 dollar per fat – et nivå som nå er «within shouting distance,» som byrået skriver.

Fredag morgen handles nordsjøoljen Brent til 91,70 dollar per fat. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.