«Følgene av koronaviruset for global oljeetterspørsel vil bli betydelige» fastslår det Internasjonale Energibyrået (IEA) i sin hovedrapport for oljemarkedet publisert torsdag.

Byrået venter nå at etterspørselen i første kvartal vil falle med 435.000 fat oljeekvivalenter per dag – noe som vil utgjøre den første kvartalsvise nedgang på mer enn ti år. For 2020 totalt vil veksten i etterspørsel bli mindre enn først anslått, skriver byrået, som nedjusterer sine vekstprognoser for året med 365.000 fat per dag – til 825.000 fat per dag. Anslaget var allerede lavt, grunnet handelskrig og økonomisk usikkerhet.

Veksten i etterspørsel er ventet å ta seg opp igjen i andre kvartal, ettersom dagens modeller tilsier at myndighetene vil få kontroll på viruset innen da. Rapporten understreker likevel at det fremdeles er stor usikkerhet knyttet til utbruddet – både medisinsk og økonomisk.

Ikke som SARS

Energibyrået påpeker også at situasjonen er en helt annen nå, enn ved SARS-epidemien i 2003 som ofte brukes som sammenligningsgrunnlag. Det er liten tvil om at dette utbruddet vil påvirke verdensøkonomien i større grad, heter det i rapporten.

Kinas etterspørsel etter olje har siden den gang mer enn doblet seg – fra 5,7 millioner fat dagen til 13,7 millioner fat dagen. I 2019 sto landet for mer enn tre fjerdedeler av veksten i global etterspørsel.

Stor nedgang i tilbud

Det globale oljetilbudet falt bratt i januar, grunnet en blokade av Libya som nærmest utraderte landets produksjon. Samtidig reduserte De forente arabiske emirater sin produksjon. Global produksjonen falt med dette med 815.000 fat per dag.

Landene utenfor Opec økte sin produksjon med over to millioner fat dagen, men Opec-landene overoppfylte på sine løfter, og kuttet produksjonen tilsvarende. På grunn av koronaviruset vurderer Opec-landene kutt på ytterligere 600.000 fat dagen.

Selv et bratt fall i tilbudet har imidlertid hatt liten positiv effekt på oljeprisene med koronaviruset som bakteppe, påpeker byrået.

Neste rapport fra IEA publiseres noe tidligere enn vanlig – 9. mars – for å sammenfalle med publiseringen av byråets prognoser for de neste fem årene.

«Vi håper at viruskrisen har avtatt innen da», skriver byrået.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.