«Farvel til 2020», er overskriften i månedsrapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som ble publisert tirsdag formiddag.

«De fleste prognoser venter at den globale verdiskapingen vil være på hva den var før pandemien mot slutten av 2021. Det vil ikke være tilfelle for oljeetterspørselen», skriver IEA.

Selv om oljeetterspørselen ventes å ta seg opp igjen i 2021 vil den ligge en tredjedel under hva den var før koronapandemien. Svært mye avhenger av hva som skjer i løpet av vintermånedene med smitteutviklingen i Europa og USA.

«Høytiden som ligger foran oss vil utgjør ny risiko for koronasmitte og mulighet for flere innstramninger», skriver IEA.

Opp fra hengemyren

Én måned etter at store deler av verden stengte ned økonomiene i et forsøk på å redusere smitte fra koronaviruset, karakteriserte IEA dette som «historiens største etterspørselssjokk».

De slo fast at etterspørselen i 2020 ville falle med 9,3 millioner fat per dag. De fikk nesten rett. Ni måneder inn i pandemien antas det at den gjennomsnittlige dagsetterspørselen i år vil bli på 91,2 millioner fat – 8,8 millioner fat mindre enn fjor.

«Etterspørselen har tatt seg opp fra hengemyren i andre kvartal da den var 16,3 millioner fat lavere enn året før. I fjerde kvartal er den fortsatt 6,2 millioner fat lavere enn i fjor og gjenspeiler effekten av den siste runden med nedstengninger», skriver IEA i desember-rapporten.

Bedringen i etterspørselen siden i sommer skyldes nesten helt og alene Kina, som er tilbake på det samme aktivitetsnivået i økonomien som for ett år siden. Selv om grensene er stengt, er det svært høy aktivitet i innenlandsøkonomien.

«Etterspørselen der vil øke med 0,7 millioner fat dagen i halvåret», ifølge IEA.

Situasjonen er helt annerledes i industrilandene.

«Bildet i OECD er dystert», skriver IEA.

Storbritannia har stengt ned i flere uker og det kommer nye restriksjoner i Tyskland, Europas største økonomi, hvor kun matbutikker og apoteker vil kunne holde åpent frem til 10. januar.

«Europa virker som går bakover med en lavere etterspørsel i fjerde kvartal enn i tredje kvartal på grunn av de gjeninnførte restriksjonene», påpeker IEA.

– Forståelig eufori

For første gang siden Verdens helseorganisasjon erklærte koronavirussmitten for en pandemi i mars, er prisen på nordsjøolje tilbake på rundt 50 dollar fatet.

«Den forståelige euforien rundt starten på vaksinasjonsprogrammene forklarer delvis den høyere oljeprisen. Men det vil ta flere måneder får en kritisk masse er vaksinert, aktiviteten hos befolkningen tar seg opp og vi dermed ser en innvirkning på oljeetterspørselen», skriver IEA i månedsrapporten.

IEA har nedjustert etterspørselen for første kvartal 2021 sammenlignet med tidligere prognoser. Hovedårsaken er at den internasjonale luftfartssektoren fortsatt ikke har åpnet. Det er stengte grenser og langvarige karanteneopphold for flypassasjerer.

Det ventes en økning i etterspørselen på 5,7 millioner fat per dag i 2021 sammenlignet med i år. Dette er 300.000 færre fat enn i den forrige rapporten.

– Enestående og historisk turbulens

IEA mener at Opec, hvor Russland og samarbeidende oljeprodusenter inngår, har vært fleksible under pandemien.

«Etterspørselen vil tydeligvis være lavere lenger enn hva som var ventet da avtalen ble inngått i april. I tillegg må den økende produksjonen fra Libya imøtekommes», skriver IEA.

Rapporten preges av usikkerhet om hvordan koronasmitten og nedstengninger de neste månedene vil påvirke den økonomiske aktiviteten i de hardest rammede landene, blant annet i Europa og USA.

Handelsvolumet og industriaktiviteten tok seg opp i tredje kvartal. Nedstengningene fra oktober av vil gi et annet bilde. Hele eurosoneøkonomien opplevde en bred nedgang i november, men optimismen i næringslivet har ikke vært høyere på seks år, ifølge IEA.

Årsaken er koronavaksinene og at mange ser slutten på marerittåret.

«I 2020 har vi opplevd en enestående og historisk turbulens i energimarkedene. Pandemien har ført til forstyrrelser av normale liv, hatt en alvorlig innvirkning på helsen og velferden til millioner av mennesker», skriver IEA i månedsrapporten og håper at det nye året vil bringe bedre tider.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.