Onsdag morgen kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med sin septemberrapport for det globale oljemarkedet.

I rapporten, som kommer månedlig, holdes anslagene uendret fra rapporten som kom i august.

IEA venter at den globale oljeetterspørselen vil være på 99,7 millioner fat per dag i 2022. Neste år ventes det at global etterspørsel vil stige med 2,1 millioner fat per dag, til 101,8 millioner fat per dag totalt.

Samtidig blir markedet påvirket av «et forverret makroøkonomisk bilde».

«Veksten i den globale oljeetterspørselen fortsetter å bremse opp, tynget av nye nedstengninger i Kina og en pågående brems i OECD-landene», skriver IEA i rapporten.

Likevel anslår byrået at verdens oljeetterspørsel vil stige med to millioner fat per dag i år, og 2,1 millioner fat per dag i 2023.

Overmettet marked

IEA mener de neste årene vil handle om å finne en balanse i oljemarkedet, som ifølge byrået står overfor flere utfordringer.

I rapporten pekes det på at futures-priser for nordsjøoljen falt under 90 dollar fatet i tidlig september, noe som var det laveste nivået siden januar i år, og over 34 dollar per fat lavere enn toppen i juni.

«For øyeblikket vil det forverrede, økonomiske bildet, så vel som tilbakevendende nedstengninger i Kina, fortsette å tynge markedssentimentet», heter det.

Likevel er det mer olje på markedet, påpeker byrået, som trekker frem at flere medlemsland har sluppet olje fra sine reserver siden mars og frem til august. Og det er ventet mer fra tilbudssiden i de kommende månedene.

Men med nye sanksjoner mot Russland som følge av krigen i Ukraina, vil det kunne bety et «overmettet» oljemarked i andre halvdel av 2022, skriver IEA, fordi eksport fra Russland vil måtte finne nye kunder.

«Mørkere utsikter»

Når det gjelder etterspørselen, mener byrået at det fortsatt er et press i markedet, grunnet ovennevnte nedstengninger i Kina, og vekstbrems blant OECD-landene.

IEA venter at den globale oljeetterspørselen vil stige med 2,1 millioner fat per dag i 2023, og dermed passere etterspørselsnivåene før koronapandemien, på rett over 101 millioner fat per dag.

Byrået advarer imidlertid om at fortsatt skyhøy inflasjon og energikrise vil kunne få alvorlige konsekvenser.

«Tiltagende forventninger om at høye energipriser, spesielt for gass, og at stigende renter på et eller annet tidspunkt vil føre til etterspørselsødeleggelse, gir mørkere utsikter», skriver IEA.

Byrået tror tilbudssiden vil stå sterkere enn hva etterspørselen er frem til gjennom andre kvartal neste år.

«Verdens oljeproduksjon steg for tredje måned på rad i august [ …], men for resten av året venter vi en markert nedgang i produksjonen», skriver byrået, som viser til økt produksjon fra oljekartellet Opec+, men samtidig et stødig bortfall av russisk oljeproduksjon, som følge av EU-boikotten.

Russland taper

For drøye to uker siden var IEA-sjef Fatih Birol på plass i Stavanger på den årlige ONS-konferansen.

Fra scenen gjentok han beskjeden om at de som mener Russland er i ferd med å vinne energikrigen mot Europa ved å strupe gasseksporten, tar feil – selv om han ser for seg noen vanskelige måneder for kontinentet fremover.

– De som tror Russland vinner energislaget har en nærsynt og grunn måte å se på ting. Russland har mistet en strategisk partner, som betaler cash hver måned. Det er et stort problem. De har også mistet tilliten fra andre kunder rundt om i verden, som en upålitelig leverandør, sa Birol.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.