Fredag meldte TDN Direkt at DNO eier eller har aksepter for 76,49 prosent av aksjene i Faroe Petroleum, nok til å kreve at det sistnevnte selskapet tas av London-børsen.

Det fiendtlige oppkjøpet har kostet langt mer enn milliardene DNO har brukt på selve aksjekjøpene. I buddokumentet fra november ble de totale rådgivningskostnadene anslått til mellom 97 og 100 millioner kroner. Det inkluderer blant annet:

  • Pr-rådgivningstjenester for mellom 6,5 og 9 millioner kroner.
  • Finansiell rådgivning for 49 millioner kroner.
  • Juridisk bistand for 20,5 millioner kroner.

Hyppige utsendelser

Det er pr-byrået Brunswick Group i London som har stått for de hyppige pressemeldingene DNO har sendt ut underveis i kampen om Faroe Petroleum. Meldingene har angrepet alt fra fremdriften i Faroes Brasse-utbygging på norsk sokkel til ledelsens avlønning. Også aksjonæravkastningen og de siste leteresultatene har fått gjennomgå i meldingene, som har vært krydret av skarpe sitater fra DNOs sterke mann, styreleder Bijan Mossavar-Rahmani.

Etter at DNO onsdag fikk kontroll over aksjemajoriteten og Faroe-styret kapitulerte og godtok budet som priser selskapet til syv milliarder kroner, har det vært slutt på de skarpe meldingene.

– Bijans timeplan over de kommende dagene vil bety at han ikke er i stand til å ta del i noen mediesamtaler, heter det i en epost fra Brunswick-rådgiverne til DN fredag.

Finansiell rådgiver har vært meglerhuset Pareto ved Petter Sagfossen. Lambert Energy Advisory med oljeveteranen Philip Lambert har bistått i London.

Kostbart for Faroe

Også Faroe har svidd av store penger på et kobbel av rådgivere. Både revisjonsbyrået BDO, det norske konsulentbyrået Wittemann EPC og verdsettelsesekspertene i Gaffney, Cline & Associates har vært hyret inn av Faroe for å styrke argumentasjonen om at DNO burde betale mer for aksjene. Asbjørn Næss i Geelmuyden Kiese har stått for mye av kommunikasjonsjobben i Norge for Faroe.

Det har ikke lykkes DN å bringe på det rene hva forsvarskampen har kostet i form av rådgivningshonorarer for Faroe. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette videoklippet er satt sammen av 80 stillbilder som for første gang viser månens bakside
00:33
Publisert: