Onsdag morgen meldte det London-noterte oljeselskapet Faroe Petroleum at det har inngått en bytteavtale med Equinor. Avtalen innebærer at Faroe øker sin dagproduksjon med 7000–8000 fat til 18.000-22.000 fat allerede i 2019. Det som gjør meldingen ekstra pikant, er at den kommer på et tidspunkt da oljekonkurrenten DNO har lagt inn et fiendtlig bud på selskapet.

– Jeg synes det er en positiv transaksjon for Faroe Petroleum. Den gir en bedre balansert portefølje av produserende felter og utbyggingsprosjekter. Jeg tror ikke Faroe blir mindre attraktivt for DNO etter dette, sier aksjeanalytiker Gudmund Hartveit i Fearnley Securities.

Han får støtte av aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets, som onsdag morgen konkluderte slik i et analysenotat til sine kunder:

– Angående DNO-Faroe-dramaet vil denne byttehandelen trolig gjøre Faroe enda mer attraktivt for DNO. Vårt syn er basert på det faktum at DNO flere ganger offentlig har angitt en ambisjon om en dagproduksjon på 50.000 fat per dag fra norsk sokkel innen fem år, skriver Sveen-Nilsen.

Lavt i terrenget

Onsdag morgen har det ikke lykkes DN å få en kommentar fra hverken DNO-styreleder Bijan Mossavar-Rahmani eller DNO-sjef Bjørn Dale. Selskapet har bygget seg stort opp på oljeproduksjon i Kurdistan i Irak det siste tiåret, men gjorde i fjor comeback på norsk sokkel med oppkjøpet av leteselskapet Origo.

Selskapet begynte å hamstre aksjer i Faroe Petroleum i april, til misnøye fra Faroes styre og ledelse. I slutten av november satt DNO med 28 prosent av aksjene og la da inn et bud 4,9 milliarder kroner for resten av aksjene.

– Vi er fornøyd med å nå engasjere Faroe-aksjonærene direkte med et bud. Vi mener sterkt at Faroes eierandeler, der mesteparten er norske, hører bedre hjemme i DNOs favn, sa DNO-styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i en melding knyttet til budet.

Budkursen lå drøyt 20 prosent over siste kurs før budet, men siden den gang har aksjen vært handlet på nivåer over budkursen.

Giftpille?

DNO-analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier er blant dem som følger bud-dramaet rundt Faroe Petroleum. Selv om han ikke analyserer Faroe-aksjen til daglig, konstaterer han at byttehandelen med Equinor innebærer en fremskynding av kontantstrømmen for Faroe Petroleum. Aksjemarkedet pleier ofte å sette pris på mer penger på kort sikt.

– Er dette en såkalt giftpille fra Faroes side, ment å blokkere for DNOs bud?

– Ettersom dette er bytte av verdi, og ikke en ekspansjon av selskapet som sådan så er det vanskelig å tolke det dit hen, sier Schjøtt-Pedersen.

I onsdagens melding fra Faroe avviser selskapet eksplisitt at byttehandelen er et svar på oppkjøpstilbudet. Selskapet påpeker at byttehandelen var underveis før det formelle budet kom i november. Byttehandelen er også blitt godkjent av en britisk instans som kobles inn for å vurdere slike strategiske grep i budkamp-situasjoner.

Markedet synes å vente mer dragkamp om Faroe fremover, ifølge Schjøtt-Pedersen.

– Verdsettingen av Faroe-aksjen har ligget over budnivået allerede før den siste meldingen fra selskapet. Det kan jo tolkes som en indikasjon på at markedet forventer en ytterligere økning i budet, eventuelt en budkrig med en annen part, sier han.

– Mange har tidligere ment at Faroe Petroleum har vært undervurdert sammenlignet med underliggende verdier i selskapet?

– Det var nok en del av DNOs rasjonale for å by. De har nok tidvis vært straffet av markedet blant annet grunnet sin størrelse, listing i London og tilstanden på balansen relativt til kapitalforpliktelser, sier han.

– Tror du DNO hever sitt bud nå?

– Første gang DNO kjøpte aksjer var det på 125 pence. Nå står det et bud på 152 pence, sånn sett har det allerede hevet sin pris. I første omgang tror jeg nå DNO vil avvente resultatet fra sitt nåværende bud, sier Schjøtt-Pedersen.

Sammenligner med Aker BP

Aksjeanalytiker Anders Holte i Kelper Cheuvreux legger vekt på at Faroe nå får utnyttet sine fremførbare underskudd tidligere med mer oljeproduksjon nært frem i tid.

– Dette er litt Aker BP light. Sånn sett ser det ganske greit ut for Faroe. Når de bytter til seg produksjon kan de realiserer skatteposisjonen din mye raskere. I tillegg holder de på Brasse-prosjektet som er det største funnet de har, sier han.

For Equinors del er byttehandelen også gunstig, tror han.

– Equinor fortsetter som selskapet har gjort frem til nå, med å kvitte seg med ikke-opererte eldre eierandeler og fokusere på det som kan levere fremtidig ressursvekst. I Njord har de en enhet inne til ombygging og som skal ta ut 175 millioner fat fra 2020 gjennom en oppgradering av prokusjonsenheten. Det er mye mer interessant for dem enn å sitte på mindre eierandeler i Alve, Marulk, Ringhorne øst og Vilje, sier Holte.

Gudmund Hartvedt i Fearnley er inne på det samme.

– For Equinor er det en langt mindre transaksjon relativt sett, men den virker fornuftig. Selskapet styrker seg i et område der det er operatør med i dag, men har en relativt lav eierandel. Samtidig går de ut av to ikke-opererte felt utenfor kjerneområdene, sier Hartvedt. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNO byr 4,9 milliarder kroner for Faroe – Jeg synes dette er en kjempegod deal Faroe Petroleum oppfordrer aksjonærene på det sterkeste til ikke å selge aksjene