De to viktigste «småaksjonærene» i det kriserammede offshorerederiet Dof har sendt et krav til selskapet om at det skal avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å skifte ut styret, heter det i en børsmelding torsdag formiddag.

Kravet kommer fra aksjonærene Bjarte Brønmo og Sans Invest, som er eid av Georg Wilhelm Bjørnestad. De to eier henholdsvis fem prosent og fire prosent av aksjene.

Kravet om å bytte ut styret i selskapet kommer bare noen dager etter at aksjonærene stemte ned ledelsens redningsplan for selskapet. Planen trengte to tredjedeler av stemmene for å gå gjennom, men fikk bare 56 prosent.

Det har i lengre tid vært høylytt murring blant Dofs småaksjonærer, for ikke å si opprør. Allerede tidlig i år flagget en gruppe av dem at de hadde et blokkerende mindretall av aksjekapitalen og at de var i stand til å velte en restrukturering av selskapet dersom de mente at den ikke likebehandlet aksjonærene. Denne gruppen har argumentert for at en bedring i markedet gjør at det ikke er noe behov for en massiv omgjøring av gjeld til aksjer, som vil føre til en utvanning av dagens eiere.

På sin side har den største aksjonæren, Møgster-familien med 32 prosent, støttet ledelsens plan. Den ville ført til at en del av selskapets totale gjeld på over 20 milliarder kroner blir omgjort til aksjer, men at dagens aksjonærer tross alt beholder fire prosent av aksjene. Selskapet har advart om at dersom den ble stemt ned, ville det gå videre til en såkalt rekonstruksjonsprosess. Den vil slå enda mer negativt ut for aksjonærene, som da kun vil sitte igjen med én prosent av aksjene, ifølge selskapet.

Likevel var det altså 44 prosent av aksjonærene som stemte ned planen i forrige uke, samtidig som omtrent samme andel stemte for en uavhengig granskning av verdsettingen av Dofs eiendeler.

Selskapet har sagt tidligere at en tvungen rekonstruksjon vil kreve kun 50 prosent av aksjonærenes stemmer. Dersom den også stemmes ned, er det siste alternativet konkurs.

De to aksjonærene som nå vil bytte ut styret foreslår Leif Salomonsen som erstatter for dagens styreleder, Hans Olav Lindal. Det blir kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, som vil avholdes senest 14. desember, ifølge børsmeldingen.

Brønmo sier han har tro på at forslaget til nytt styre vil gå gjennom.

– På forrige generalforsamling, der vi stemte ned planen, men for granskning, så var det jo noen som ble skremt av trusseloppskriften om at hvis vi sier nei til fire prosent får vi bare én prosent. Det er jo over 68 prosent småaksjonærer i Dof. Jeg tenker at nesten alle som ikke har solgt vil være interessert i et aksjonærvennlig styre som vi har bedt at det skal stemmes over på førstkommende generalforsamling. Vi tenker vi kommer til å få ganske massiv oppslutning, sier han.

Advarer aksjonærene

Ledelsen i selskapet har i månedsvis advart minoritetsaksjonærene i selskapet mot å stemme ned redningsplanen og tro at det finnes en annen utvei enn en omfattende gjeldsrestrukturering. For å understreke dette poenget igjen, legger Dof ved et brev fra kreditorene i torsdagens børsmelding, der de understreker at det «ikke er rom for ytterligere forhandlinger.»

«Det er gjort uttrykkelig klart fra de finansielle kreditorene at det ikke foreligger noen annen løsning enn den fremforhandlede restruktureringsløsningen, uten oppgjør av hele den forfalte gjelden,» skriver selskapet i meldingen.

I selve brevet skriver kreditorenes rådgivere at det er «skuffende» at planen ble stemt ned forrige uke.

«Det virker som aksjonærene ikke har tatt på alvor poenget som vi ba om at ble forelagt for dem, nemlig at uten midlene til å refinansiere Dofs gjeld fullt ut, er det tydelig at det ikke er noen annen løsning for Dofs finansielle stilling enn å fullføre restruktureringen i henhold til de avtalte vilkårene,» skriver de. «Vi kan ikke skjønne at dette utfallet kan være i aksjonærenes interesse.»

Kreditorene legger til at de støtter selskapets plan for neste steg, altså rekonstruksjon. Dersom en annen vei skulle velges, kan långiverne komme til å gjøre kravene sine mot selskapet gjeldende, hvilket blant annet kan føre til personlig ansvar for styret, advarer de.

– Lar oss ikke true

Men Brønmo lar seg ikke skremme.

– Det er helt greit. Da går dette inn i rettssystemet. Da kan en dommer vurdere om det er insolvent eller ikke. Du kan jo ikke kjøre en prosess om selskapet ikke er det. Det er mange eiendeler selskapet kan selge og verdiene på disse er underkommunisert i regnskaper, sier han

– Vi lar oss ikke true til utvanning på denne måten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.