Under Sandefjord-konferansen tidligere denne uken snakket blant annet Statoil-sjef Eldar Sætre om behovet for ytterligere kostnadsreduksjoner til tross for at oljeprisen er sterkere enn på lenge. En utvalgsrapport som ble lagt frem samme sted, skisserte håpet om å kutte kostnadsnivået i norsk oljebransje ned til nivået fra år 2000.

Leder Harald Solberg i Rederiforbundet blir bekymret over det han leser.

– Hvis det er noen som har en forventning om at en kan hente ut ytterligere kostnadskutt ved å presse ned ratene, vil vi rope varsko, sier Solberg.

– Hvis det blir press fra innkjøperne mot leverandørene, har vi behov for å si fra om at der er det ikke mer å hente.

Unntakstilstand

Solberg understreker at Rederiforbundet støtter effektiviseringstiltak foreslått i den samme rapporten. Han er også positiv til mange grep som kan gjøres for å få boreriggene til å bore flere meter per dag, for eksempel.

Problemet er at ratene allerede er presset til et nivå som ikke er bærekraftig, mener han. Rater på forsyningsskip og rigger er mer enn halvert. Fartøyer i hopetall ligger i opplag.

– På skip og riggsiden har vi vært gjennom en periode med rater som knapt nok dekker operasjonskostnadene. Det sier seg selv at man ikke kan leve med det over tid. Vi har nå kommet ned på et nivå som gjør oss bekymret for at ytterligere kutt vil være helt kritisk for kompetanse, kapasitet og evne til å ta del i ny vekst, sier han.

– Alle aktører i verdikjeden er avhengig av en sunn inntjening over tid. Vi har nå vært gjennom en tid med store tap, nærmest en unntakstilstand. Det har vært jobbet hardt for å overleve. Når aktiviteten øker og situasjonen kanskje i større grad normaliserer seg må vi forvente at også ratene går opp, sier han.

Ikke bærekraftig

Markedsanalytiker Erik Tønne i Clarksons Platou er på linje med Rederiforbundet.

– Det er ikke snakk om avkastning på kapitalen på de ratenivåene som er nå. Rederiene har ikke noe mer å gå på i Nordsjøen, de har ikke mer kostnader de kan kutte, sier Tønne.

Han viser til at dagraten for en stor borerigg i Nordsjøen falt fra rundt 500.000 dollar til nedi 150.000-200.000 dollar på det verste. Nå er det visse tegn til bedring, med oppgang til rundt 250.000 i noen nye kontrakter. Likevel mener han riggselskapene trolig trenger mellom 300.000 og 350.000 dollar dagen for å oppnå avkastning på kapitalen.

Tønne mener prisfallene i leverandørindustrien kanskje er den største bidragsyteren til kostnadskuttene i oljeselskapene, og viser til tall fra det internasjonale energibyrået IEA.

Kommenterer ikke rater

Statoil, derimot, hevder prisnedgangen fra leverandørene har spilt en begrenset rolle for selskapets kostnadsreduksjoner, bare rundt ti til femten prosent av de totale forbedringene.

Statoil-talsmann Eskil Eriksen legger mest vekt på de operasjonelle forbedringene selskapet har klart å oppnå i samarbeid med leverandørene, ikke minst riggselskapene. Statoil borer i dag dobbelt så mange brønner som i 2013 på norsk sokkel, men med færre rigger.

– Vi ønsker ikke å spekulere i ratene, men vi ser det er et ytterlige rom for forbedringer uavhengig av ratene. Det er mer å gå på i standardisering, mer å gå på i operasjonene og mer å gå på i teknologi, sier Eriksen, og viser spesielt til prosjektet Statoil har for såkalt «automatisert boring». (Vilkår)

Meretes utvalgte: Veldig mye vin for pengene
Ioppa Ghemme 2007. Nord i Piemonte ligger Gemme, en ukjent landsby for nordmenn, men som lager fantastiske viner ved foten av fjellene. Lett og delikat, veldig mye vin for pengene. Perfekt til lette lammeretter.
01:00
Publisert: