Statoil har kommet seg bra etter Oljesmellen, og nyter nå godt av høyere oljepriser og et lavere kostnadsnivå.

Det slår også bra ut for toppsjefen Eldar Sætre personlig.

Ifølge årsrapporten fikk han nemlig en økning i lønn og bonuser på mer enn 30 prosent i fjor. Sætres samlede skattbare lønn var på 1,8 millioner dollar, eller 15 millioner kroner i fjor. Det er opp fra 11,3 millioner kroner året før.

Styret er svært fornøyd med konsernsjefens jobb i fjor.

"I sin vurdering av konsernsjefens prestasjoner og følgelig hans årsbonus for 2017, har styret vektlagt en sterk leveranse innen produksjon, kontinuerlig forbedring av selskapets effektivitet og en positiv utvikling innen sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU). Den negative utviklingen fra 2016 er snudd, og frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) har nådd målsetningen», skriver styret.

Samtidig merker styret seg lavere CO2-intensitet, økte produksjonsprognoser, og at investeringens fremover er redusert etter selskapets effektiviseringsarbeid og "streng prioritering».

"Statoil har sikret seg tilgang til nye arealer og styrket porteføljen. Statoils samlede avkastning til aksjonærene (total shareholder return, TSR) og avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (return on average capital employed, ROACE) er solide», heter det i årsrapporten.

Det er spesielt bonusutbetalingen som bidrar til økningen i utbetaling for Statoil-sjefen.

Sætre fikk en bonus på 570.000 dollar for fjoråret, en dobling fra 245.000 dollar året før. I tillegg kommer et bidrag under selskapets langsiktige spareprogram på om lag 150.000 dollar. Alt dette inngår i den samlede skattbare lønnen.

Nærmer seg Knight

Eldar Sætre rykker fra de øvrige ledernes totale godtgjørelsespakker, og nærmer seg også mannen som lenge har vært selskapets best betalte leder, strategidirektør John Knight. Knight har bare en liten økning fra 1,81 millioner dollar i 2016 til 1,82 millioner dollar i 2017.

Sætre fikk satt opp lønnen sin i fjor, til 8,77 millioner kroner fra 1. september. (Vilkår)

Norwegian kraftig opp på klassisk short-skvis
DNs børskommentator forklarer den kraftige oppgangen i Norwegian-aksjen
00:48
Publisert: