Fredag morgen kom nyheten om at Statoil-sjef Eldar Sætre ikke benytter sin anledning til å pensjonere seg tidlig – ved 62 års alder. I stedet skal Sætre fortsette som sjef for Norges største selskap.

Samtidig opplyser selskapet at Sætre har fått et ordentlig lønnsopprykk.

«Statoil er klart større enn noe annet norsk selskap, målt både i inntekter og markedsverdi. Statoil er også det største selskapet i Norden målt i inntekter, og nest størst målt i markedsverdi. Styret i Statoil har over noe tid jobbet med en vurdering av konsernsjefens samlede betingelser i forhold til markedet. På bakgrunn av denne vurderingen har styret besluttet å øke grunnlønnen til 8,767 millioner kroner med virkning fra 1. september 2017", skriver selskapet.

I 2016 var Sætres grunnlønn på 5,7 millioner kroner, men med rett på ytterligere fastlønnselement på 2 millioner kroner. I tillegg satte Statoil-styret opp sjefens lønn med virkning fra 1. januar 2017, som følge av at statens lederlønnspolitikk satte begrensninger for hvor høy bonus Sætre kunne få. Styret satte derfor opp fastlønnen med 373.000 kroner.

Totalt settes nå lønnen opp med ytterligere om lag en halv million kroner, opplyser Statoil til DN.

Samlet sett betyr det at grunnlønnen har økt fra i fjor med mer enn én million kroner, fra 7,7 til nesten 8,8 millioner kroner. Det tilsvarer et lønnsopprykk på nesten 14 prosent.

Mer pensjon

Når Sætre nå ikke pensjoneres «tidlig», innebærer det også andre endringer. Den tidligere ekstrakomponenten i lønnen på to millioner kroner skulle ikke inngå i den pensjonsgivende inntekten, men det er nå bestemt at den vil inngå – noe som vil øke Sætres senere pensjon når han pensjonerer seg, som vil skje senest når han fyller 67 år.

«Når det nå er enighet om et lengre tidsperspektiv, har styret besluttet å gå tilbake til den opprinnelige ordningen med at pensjon beregnes av samlet fastlønn. Fastlønnselementet, som i dag utgjør i overkant av 2,4 millioner kroner, vil dermed inngå i pensjonsgrunnlaget», skriver Statoil.

Sætre har fremdeles åpning i sin kontrakt for at han kan gå av tidligere.

– Statoil skal ha konkurransedyktige betingelser i de markeder vi opererer, men vi skal ikke være lønnsledende. Styret har ut fra en vurdering av dette og oppnådde resultater justert de samlede betingelser for konsernsjefen. Styret er svært glade for at Eldar Sætre fortsetter som konsernsjef, sier Statoil-styreleder Jon Erik Reinhardsen i en pressemelding.(Vilkår)

Kolonial-gründeren personlighetstestet av Eia og Brenna: – En typisk topplederprofil
For åpen scene på DNs konferanse om rekruttering for fremtiden fikk gründer og Kolonial-sjef Karl Alveng Munthe-Kaas resultatet av testen.
04:43
Publisert: