Da oljeselskapet Wintershall ved årsskiftet startet opp Maria-feltet på Haltenbanken, var stoltheten over utbyggingen så stor at partnerskapet kjørte en helsides avisannonse med budskapet «Vi feirer Maria. Produksjonen på Maria-feltet har startet ett år foran skjema og 20 prosent under budsjett».

Daværende olje- og energiminister Terje Søviknes var ikke mindre entusiastisk.

– Maria er et stjerneeksempel på hvordan mange utbygginger, i alle fall i modne områder, kommer til å se ut i fortsettelsen, tror jeg – med subsea-løsninger hvor man bruker eksisterende infrastruktur, sa Søviknes til E24.

Nå er ikke stemningen rundt prosjektet like god.

Lavere produksjon enn ventet

Det viser seg nemlig at Maria-feltet sliter med å levere oljevolumene Wintershall og partnerne håper på. Produksjonsstatistikk fra Oljedirektoratets hjemmeside viser at produksjonen raskt kom opp i 24.000 fat per dag i februar, for så å falle til 14.000 fat i mai. I sommer kom dagproduksjonen opp i 23.000 fat per dag, men dette ligger vesentlig under planlagt nivå. Problemet er knyttet til såkalt vanninjeksjon. Som det er vanlig i mange felt, pumper nemlig Wintershall vann ned i reservoaret for å drive ut oljen.

– Vanninjeksjonen er ment å opprettholde reservoartrykket og dermed føre til stabil produksjon. Med de forskjellige berglagene som finnes på norsk sokkel, er det alltid fare for at enkelte lag ikke reagerer som planlagt til vanninjeksjonen. Hvordan et felt i siste instans reagerer under produksjonsfasen, kan aldri bli kjent på forhånd – dette gjelder over hele verden, enten det er landbasert eller offshoreproduksjon, skriver Wintershall-pressesjef Verena Sattel i en epost, og gjør det klart:

– Produksjonsevnen til Maria-feltet oppfyller ikke helt våre forventninger. De forskjellige reservoarlagene reagerer ikke som ventet på injeksjon av vann. Årsaken kan være en begrensning i koblingen mellom vanninjeksjons- og oljeproduksjonslagene i reservoaret.

– Påvirker dette på noen måte reserverestimatene?

– Dette er for tidlig å si.

– Hva er målet for produksjon per dag fra Maria nå?

– Produksjonsevnen til Maria-feltet oppfyller ikke helt våre forventninger. Vi jobber hardt for å identifisere tiltak for å forbedre produksjonseffektiviteten. Vi planlegger noen tester i høst for bedre å forstå sammenhengen mellom lagene i reservoaret. Basert på disse resultatene vil vi ha konkrete tiltak for å sikre langsiktig produksjon, skriver hun.

Wintershall kom inn på norsk sokkel etter kjøpet av børsnoterte Revus for 581 millioner euro i 2008. Maria er helt sentralt i selskapets norske portefølje. Wintershall er nå i ferd med å slå seg sammen med den mindre oljekonkurrenten DEA. I den forbindelse har begge parter gjennomført en grundig virksomhetsgjennomgang. Prosessen har tatt lengre tid enn ventet.

Hvis ikke Wintershall klarer å utvinne de planlagte volumene, kan den norske stat gå glipp av milliardverdier i skatt. Bruttoverdien av oljereservene på 180 millioner fat er på nærmere 120 milliarder kroner med dagens oljepris.

Plaster på såret

Det som likevel er sikkert, er at utbyggingen er blitt enda billigere enn Wintershall skrøt av i avisannonsen ved starten av året. Ifølge oppdateringene i statsbudsjettet, ble sluttsummen for Maria-utbyggingen 12,6 milliarder kroner, hele 24 prosent under budsjett.

Sattel legger mye vekt på at selskapet valgte et kostnadseffektivt konsept med to undervannsinstallasjoner koblet via et rørledningsnett til de eksisterende Kristin-, Heidrun- og Åsgard B-plattformene. Hun understreker at disse vertsanleggene har utført sine oppgaver som planlagt.

– Ved å bruke eksisterende infrastruktur har kostnadene blitt minimert sammenlignet med å bygge en ny installasjon, skriver Sattel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skal du overleve en krise må du ha dette hjemme
Er du forberedt på en krisesituasjon? Har du tenkt på hva du må ha for å overleve et langvarig strømbrudd, vannstans, terror eller krig? Disse fem rådene kan være forskjellen på liv og død.
01:33
Publisert: