«Miljødirektoratet ser alvorlig på at det lekker olje til grunn, og forutsetter at Mongstad foretar alle nødvendige tiltak for å forhindre videre forurensning. Miljødirektoratet forventer at bedriften prioriterer arbeidet høyt, og at rapport fra lekkasjesøk og status for iverksatte tiltak oversendes så fort dette foreligger,» står det i Equinors ferske rapport om oljelekkasjer ved selskapets raffineri på Mongstad.

Equinor oversendte fredag en granskningsrapport til Miljødirektoratet der det slås fast at hendelsen klassifiseres med høyeste alvorlighetsgrad, nemlig Rød 1.

– Equinor satte, da forholdet ble kjent, straks i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget. Oljen i grunnen rundt sikringsbassenget har nå blitt samlet opp. Alle kilder vi har funnet til lekkasjer er utbedret, og oljeverdier ut fra vannrenseanlegget er tilbake til normalnivået, sier direktør for Markedsføring, prosessering og handel Irene Rummelhoff i en pressemelding.

Mongstad-raffineriet er Norges største av sitt slag, og brukes av Equinor til å produsere bensin, diesel og flydrivstoff.

Alt for to år siden ble det kjent at det var problemer med lekkasjer og manglende vedlikehold ved Mongstad.

Ble gjort oppmerksomme i år

Equinor ble tidlig i 2020 oppmerksom på tilsig av oljeholdig vann til grunnen og oljeholdig vann videre til sikringsbassenget på Mongstad-raffineriet. Selskapet har gjennomført en intern granskning av forholdet, og rapporten er i dag oversendt til Miljødirektoratet, opplyses det i meldingen.

Sikringsbassenget er det siste trinnet i renseanlegget. Bassenget samler opp renset vann før dette slippes ut i fjorden etter tillatelse fra myndighetene. Etter å ha installert en ny vannmengdemåler ved utløpet til sikringsbassenget, viste analyser forekomster av oljeholdig vann i bassenget.

Oljetilsiget er et resultat av at Mongstad over lang tid har hatt ukontrollert utslipp av olje til grunn. Granskningsgruppen vurderer at utslippene kan, i ytterste konsekvens, ha foregått over flere tiår, heter det i rapporten.

– Forholdene vi har avdekket på Mongstad er uakseptable. Granskningen viser at det har vært en utilstrekkelig forståelse av krav som gjelder for utslipp til grunnen, og at dette har ført til at vi på dette området har hatt en praksis som ikke er i samsvar med relevante miljøkrav, sier Rummelhoff i meldingen.

«Ute av syn, ute av sinn»

Granskningsrapporten er ikke nådig i sin vurdering av Equinors manglende tiltak på raffineriet.

«Ordtaket «Ute av syn, ute av sinn» ble brukt av flere i intervju for å beskrive forholdene knyttet til oljetilsiget,» heter det i rapporten.

Det står videre at begrepet «gammel moro» ble brukt for å forklare oljetilsiget i samtlige intervjuer med granskningsutvalget. Dette skal blant annet ha blitt brukt til å forklare årsaken til oljetilsiget for nye ansatte, og at «gammel moro» ble brukt som forklaring eller unnskyldning på hvorfor det ikke var nødvendig å ta tak i utslippet.

«En kan si at både medarbeidere og organisasjonen over tid er blitt vant med oljetilsiget, og dette er blitt den «nye normalen»,» skrives det i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.