Etter en rekke avsløringer i Dagens Næringsliv om milliardtapene til Equinor i USA og kritiske interne revisjonsrapporter om den landbaserte virksomheten der, hyret selskapet inn revisorselskapet PwC for å foreta en egen gjennomgåelse av selskapets internasjonale virksomhet. Rapporten ble offentliggjort fredag.

– For oss i Equinor og for meg er denne rapporten tøff og krevende lesning. Den beskriver en periode i vår historie hvor det ble satset stort på land i USA og som led store økonomiske tap, sa avtroppende konsernsjef Eldar Sætre fredag.

Rapporten avdekker at selskapet kjøpte opp skiferoljeselskapet Brigham Exploration i 2011 med basis i en tro på en oljepris de neste ti årene på 125 dollar fatet. Nå ligger den på 43 dollar.

Rapporten peker på rot og kaos i den amerikanske organisasjonen, internkontrollutfordringene som fortsatt ikke er ryddet opp i og konflikter mellom internrevisjonen og ledelsen i USA.

– Vi har hatt store økonomiske tap. Investeringene var ikke robuste da oljeprisen falt. Vi har hatt store internkontrollutfordringer som burde blitt oppdaget tidligere, sa styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor på pressekonferansen.

De samlede tapene er på rundt 200 milliarder kroner.

Manglende oppfølging

– Nå skal jeg fortelle en historie om noe som har gått galt, men det har vært mye bra, god praksis og oppryddingstiltak. Utfordringene har vært komplekse, og det er ingen enkelthendelser eller enkeltpersoner som står bak, sa statsautorisert Eli Moe-Helgesen fra PwC da hun la frem rapporten.

Hun har ledet gruppen med både PwC-ansatte og Equinor-ansatte som medlemmer. Rapporten lister opp en rekke punkter der selskapet har sviktet.

  • Equinors vekststrategi førte til for lite fokus på verdiskaping og kontroll. Aktiviteten i den landbaserte virksomheten økte raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere.
  • Selskapets oppfølging burde vært sterkere, og reflekterte ikke i tilstrekkelig grad risikobildet til denne virksomheten.
  • Ledelsen hadde begrenset erfaring innenfor landbasert virksomhet i USA og det var manglende kontinuitet i sentrale roller. Dette hadde en negativ påvirkning av selskapets oppfølgning og drift av denne virksomheten.
  • Siden 2014 er det iverksatt omfattende forbedringstiltak som også ble rapportert til styret. Dette har bidratt til at internkontrollen i USA i dag er vesentlig forbedret.
  • Relevante funn og aksjoner fra internrevisjonsrapporter relatert til Equinors virksomhet i USA og internasjonale virksomhet for øvrig, er fulgt opp og lukket av selskapet, med enkelte unntak hvor forbedringsarbeid fortsatt pågår.

Utvalget har gått gjennom perioden fra 2007 til 2019. Hun forteller at de store tapene i all hovedsak skyldes nedskrivninger som følge av lavere olje- og gasspriser enn forventet. Manglende kostnadskontroll har kostet 100 millioner dollar i direkte kostnader. I rapporten står det at det har hatt større indirekte kostnader, men at det er vanskelig å måle.

På spørsmål fra DN om de kan gi noe anslag, svarer Moe-Helgesen:

– Nei, vi har ikke noen anslag. Det er noen indirekte kostnader. Det blir bare spekulasjoner.

Alt er ikke ryddet opp i

DNs avsløringer i vår handlet om rapporter i tidsrommet mellom 2013 og 2016. Torsdag kunne DN fortelle om nok en intern, rød rapport fra 2019. Konklusjonen var at Equinor slett ikke hadde fått kontroll. Røde rapporter er rapporter der det påvises store mangler. En slik rapport skal behandles av Equinors konsernledelse og styre.

Rapporten fra 2019 beskriver blant annet et selskap som fremdeles ikke har kontroll på kostnadene. I den landbaserte virksomheten ble det i 2018 kjøpt inn varer og tjenester for rundt 1,4 milliarder dollar, rundt 13 milliarder kroner. Innkjøp for over ti milliarder kroner ble håndtert uten normale innkjøpsrutiner på plass, ifølge rapporten.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen innrømmet på pressekonferansen at de ikke har fått ordnet opp i alle punktene revisjonsrapportene peker på.

– DN kunne torsdag fortelle om en ny kritisk internrapport fra 2019 som viste at Equinor fortsatt hadde store problemer med kostnadskontroll. Hva har endret seg på et år?

– Dere har referert til en revisjonsrapport fra i fjor som konkluderer med at ting ikke er som det skal være. Det som er gjort siden da er at vi har prøvd å få inn konsernsystemet. Man setter inn korrigerende tiltak i ettertiden. Vi er på et nivå der vi har en akseptabel risiko. Utfordringene rundt innkjøpsprosessen har vi også diskutert med statsråden. Vi har vært åpne med statsråden om at det fortsatt er utfordringer rundt innkjøpsprosessen.

– Representanter på Stortinget har sagt at etterlatt inntrykk er at dette er ryddet opp i. Betyr dette at det har vært svikt i kommunikasjonen andre steder enn mellom dere og statsråden?

– Nei, det betyr det ikke. Det Eldar og jeg har sagt er at internkontrollen er betydelig forbedret enn det den var. Så gjenstår det noe, men det er på et akseptabelt risikonivå, sier han.

Konflikter

PwC-gruppen har gått gjennom 122 internrevisjonsrapporter i hele den internasjonale virksomheten. Av disse er 44 knyttet til USA: 17 av disse er røde eller har røde funn.

I rapporten pekes det på store konflikter mellom ledelsen av forretningsområdet og selskapets internrevisjon under arbeidet med rapportene. Konflikter mellom ledelsen og internrevisjonen er ikke uvanlig, heter det i rapporten, men i USA ble det spesielt.

– Forholdet mellom internrevisjonen og forretningsområdet falt til et nivå hvor det var kontraproduktivt, heter det i rapporten.

Konflikten dreide seg i første rekke ikke om underliggende fakta, men om hvem som hadde oppdaget mangler, hvordan mangler ble presentert og hvordan en anerkjente fremgang i arbeidet med å rette manglene.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at forholdet mellom USA-sjef Torgrim Reitan og internrevisjonen var så dårlig på et tidspunkt at lederen for konsernets revisjonskomité måtte innta en meglerrolle.

Alt avhenger av oljeprisen

Konsernsjef Eldar Sætre innrømmer at alt avhenger av oljeprisen om selskapet klarer å tjene inn tapene i USA som er kommet opp i 200 milliarder kroner.

– Det spørs hva markedet sier om olje- og gassprisen. Vi har 16 milliarder i bokførte verdier igjen. Vi har utsatte skattemessige fordeler. Det vi kan gjøre er å forbedre, så med det ganges opp med det vi får fra markedet.

– Hvordan er det mulig når Eagle Ford er solgt og aktiviteten skrudd ned i Nord-Dakota?

– De svake markedene er ikke godt for å tjene det inn igjen. Men vi håper på bedre markedsutsikter fremover. Vi har en bedre portefølje å jobbe fremover.

– Angrer du på at dere gikk inn i landsbasert virksomhet i USA?

– Gitt det vi vet i dag, så er det helt klart investeringer som vi gjerne skulle vært foruten. Vi betalte en altfor høy pris for å komme inn i noen prosjekter, sier Sætre. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.