Kvartalssesongen er fortsatt i full sving, og onsdag fortsetter festen når Børsens største selskap Equinor melder om tall for første halvår og andre kvartal av 2021.

I andre kvartal fikk Equinor et justert driftsresultat på 4,64 milliarder dollar. Det står i sterk kontrast til andre kvartal i fjor, da det justerte driftsresultatet endte på «magre» 354 millioner dollar. Den gangen var oljegiganten, i likhet med sine konkurrenter i inn- og utland, svært hardt rammet av markedskollapsen i kjølvannet av koronapandemien.

Et år senere ser imidlertid det meste lysere ut. For utenom et fall i midten av juli, har oljeprisen stort sett ligget stabilt over 70 dollar fatet siden starten av sommeren, og har steget over 200 prosent siden bunnen i april i fjor Også de høyere gassprisene er med på å bidra til nok et oppløftende kvartal for oljegiganten.

– God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser. Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volatilitet i råvareprisene framover, sier konsernsjef Anders Opedal.

Første halvår av 2021 har dermed blitt et solid comeback for Equinor etter fjorårets koronapregede resultater. Det justerte driftsresultatet i årets seks første måneder endte på 10,1 milliarder dollar, mot 2,4 milliarder i første halvår i fjor.

Øker utbyttet igjen

På forhånd ventet analytikerne i snitt samlede inntekter på 17,6 milliarder dollar, og et resultat før skatt på 4,3 milliarder dollar i andre kvartal.

Analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets ventet på forhånd et justert driftsresultat på 4,6 milliarder dollar, mens DNB Markets-analytiker Jon Masdal ventet et justert driftsresultat på 4,95 milliarder dollar.

Fasit ble altså et justert driftsresultat på 4,64 milliarder dollar. Etter skatt endte tallet på 1,58 milliarder dollar, mens den frie kontantstrømmen falt til 4,51 milliarder dollar, mot 5,2 milliarder dollar i første kvartal.

– Tallene var som forventet, og kontantstrømmen veldig sterk. Equinor vet at råvareprisene har vært høye, og hadde allerede annonsert de realiserte prisene, sier analytiker Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets.

Samtidig blir det klart at utbyttet jekkes opp fra 15 til 18 cent per aksje. Det settes også i gang et program for tilbakekjøp av aksjer på til sammen rundt 600 millioner dollar for hele 2021.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering fikk imidlertid svakere resultater i andre kvartal. Årsaken er lavere resultater fra tradingvirksomheten som ligger i dette segmentet. I fjor leverte virksomheten et kanonresultat, men klarte altså ikke å gjenta det året etter.

I tillegg påvirkes resultatet, som endte på 152 millioner dollar, av mangel på lng-salg på grunn av nedstengingen i Hammerfest og negative resultater fra svak raffinerimargin.

– Systematiske forbedringer over tid på norsk sokkel gjør at vi realiserer ytterligere verdiskaping i kvartalet. Vi har framdrift i vår prosjektportefølje med norske myndigheters godkjenning av utbyggingsplanen for Breidablikk, oppstart av Martin Linge på norsk sokkel og endelig investeringsbeslutning på Bacalhau fase 1 i Brasil. Prosjekter under gjennomføring har framdrift til tross for innvirkningen av Covid-19, sier Opedal.

23 mrd. dollar i fornybart

Equinors fornybarsatsing meldes også om i andrekvartalsrapporten, etter at segmentet debuterte i en egen post i første kvartal. Den gangen fikk Equinor kritikk for å ha inkludert gevinst fra nedsalg i havvindparker i USA og Storbritannia, som gjorde at segmentet rapporterte om samlede inntekter på 1,4 milliarder dollar – det samme som gevinsten fra nedsalget var.

Dette kvartalet er det derimot ingen nedsalgsgevinster å melde om, og fasiten viser et justert driftsresultat på minus 31 millioner dollar, mot minus én million dollar i andre kvartal i fjor.

Equinor skriver videre at det forventer bruttoinvesteringer innen fornybar energi på rundt 23 milliarder dollar fra i år og frem til 2026.

«Tidlig tilgang på arealer etterfulgt av målrettet nedsalg er en integrert del av den forretningsmessige strategien. Hittil har Equinor solgt eiendeler for 2,3 milliarder USD, og bokført en regnskapsmessig gevinst på 1,7 milliarder USD», heter det i børsmeldingen.

I rapporten skriver Equinor at det venter å investere mellom ni og ti milliarder dollar i år og neste år, mens tallet vil øke til rundt 12 milliarder dollar i 2023 og 2024.

Ulykker og kritikk

Tross et oppløftende første halvår for oljegiganten, i alle fall rent resultatmessig, har de siste månedene vært preget av ulykkesgranskninger og pålegg fra tilsyn.

I slutten av april rettet Petroleumstilsynet knallhard kritikk mot oljeselskapet etter brannen på Melkøya i fjor, blant annet for manglende vedlikehold. Tidligere i år innrømmet Equinor-sjef Opedal overfor DN at effektivisering de siste årene i enkelte tilfeller kan ha hatt innvirkning på sikkerheten.

Equinor fikk også så hatten passet av samme tilsyn da det tidligere i år offentliggjorde granskningen av hendelsen på Tjeldbergodden som fant sted i desember i fjor.

« [...] Granskningen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt pålegg til Equinor», skrev Petroleumstilsynet i en pressemelding i slutten av juni.

Tilsynet ga også Equinor et pålegg for «alvorlige brudd» på Castberg-prosjektet, og trakk frem fire konkrete avvik knyttet til blant annet risikoreduksjon, styring av prosjektgjennomføring, kvalifisering og oppfølging av kontraktøren og bruk av erfaringer for dimensjonering av egen oppfølging.

I sin egen sikkerhetsrapport, som DN omtalte forrige uke, ble det klart at antallet personskader økte med 70 prosent i andre kvartal i år, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor.

I slutten av juni ble det også klart at regjeringen flytter selskapet ut av Olje- og energidepartementet. Fra og med 1. juli har den nye eieren vært Nærings- og fiskeridepartementet og næringsminister Iselin Nybø (V). (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.