Torsdag morgen annonserte Equinor at selskapet vil kjøpe tilbake egne aksjer for fem milliarder dollar, eller 45 milliarder kroner, innen utgangen av 2022. Nyheten bidro til å sende aksjekursen opp rundt syv prosent torsdag formiddag, tilsvarende en økning på nesten 40 milliarder kroner i markedsverdi.

– Vi gjør dette ut fra styrke, sier finansdirektør Lars Christian Bacher.

Han viser til at selskapets gjeldsgrad i dag er nede i 20 prosent, og at en selv med dette tilbakekjøpsprogrammet vil holde seg nede på 15–30 prosent.

– Vi har en kontantbeholdning på 15 milliarder dollar og en kredittrating så god som vi kan få. Vi er et annet selskap i dag enn vi var for fire-fem år siden, både når det gjelder kapital- og kostnadsstruktur. Vi driver mer effektivt i dag, sier Bacher.

Aksjekursen har riktignok utviklet seg dårlig det siste året. Equinor-aksjen har samme pris som under oljekrisen for fem år siden. Ifølge Bacher er likevel ikke den svake kursen bakgrunnen for aksjekjøp-programmet.

Trenger prosjekter

Det åpenbare alternativet for Equinor ville vært å investere pengene i nye energiprosjekter hvis selskapet mente dette ville gi god avkastning.

– Er dette et uttrykk for at dere mangler gode investeringsalternativer?

– Vi er utrolig fornøyd med den prosjektporteføljen vi har sanksjonert. Vi har også en veldig god ikke-sanksjonert portefølje. Men det er klart vi som selskap er nødt til å lete og finne, vi er avhengig av flere prosjekter over tid. Men det vi gjør nå, stopper oss ikke fra å investere, eller gjøre nye grep, sier Bacher.

– Dere brukte fire-fem prosent av investeringsbudsjettet på fornybar energi i fjor. Mange mener dere kunne investert mer her?

– Vi har selv sagt at den fornybare prosjektporteføljen skal øke til 15–20 prosent i 2030. Dette stopper oss ikke, sier Bacher.

Samtidig som Equinor kunngjorde sitt tilbakekjøpsprogram torsdag morgen, bekreftet selskapet også at det store Johan Sverdrup-feltet starter opp i oktober, i stedet for i november, som tidligere meldt. Bacher nevner Sverdrup som en av faktorene som bygger opp under tilbakekjøpsprogrammet. Ifølge Equinor vil Sverdrup gi 440.000 fat i dagproduksjon neste sommer, og en kontantstrøm fra driften på hele 50 dollar per fat, grunnet skjerming mot full beskatning i starten. Selskapet endrer likevel ikke sin produksjonsguiding for 2019 av den grunn.

Bra timing

Aksjeanalytiker Anne Gjøen i Handelsbanken applauderer tilbakekjøpsprogrammet, som mange analytikere har ventet på. Selv om Equinor gradvis har økt sine utbytteutbetalinger, har selskapet sendt mindre penger til aksjonærene enn flere sammenlignbare selskaper.

– Det har vært et stort spørsmål hva de skal gjøre med kontantstrømmen, sier Gjøen.

Equinors kursutvikling har vært svak i perioden. Nå får Bacher mange aksjer for pengene, på vegne av aksjonærer som blir med videre. Gjøen har lenge anbefalt Equinor, og mener aksjen er verdt 220 kroner.

– Jeg synes i hvert fall det ikke er noe å si på timingen her. Men det har nok også med Johan Sverdrup å gjøre, at en er trygg på at det skal gå bra, sier hun.

Hun mener det er helt greit at selskapet ikke prioriterer nye investeringer. Hun mener mange har fryktet at selskapet skulle betale overpris for fornybarprosjekter. Ei heller store oljeinvesteringer med mange tiårs varighet er ubetinget populære blant investorer som er bekymret for oljens plass i fremtidens energimarked.

– Det er «payback time», sier Gjøen.

Staten får 30 milliarder

Hovedeier staten er den store vinneren på Equinors tilbakekjøpsprogram. Etter en avtale med Olje- og energidepartementet skal statens eierandel holdes konstant på 67 prosent. Det innebærer at Equinor må bruke to tredjedeler av beløpet på 45 milliarder kroner på aksjekjøp fra staten. Statens aksjer skal prises ut fra gjennomsnittsprisen Equinor betaler i markedet, pluss en rentekompensasjon og justering for eventuelle utbytteutbetalinger.

I første omgang skal Equinor kjøpe egne aksjer for 1,5 milliarder dollar fra nå og til 25. februar 2020. Oppdraget er satt ut til en bank.

– Banken skal gjøre dette helt uavhengig av oss. Hvis ikke ville vi vært i en løpende innsideposisjon, sier Bacher.

Aksjene som kjøpes, skal slettes. Det bidrar også til at Equinor kan rapportere bedre tall per aksje fremover. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.