Torsdag får Equinor hard kritikk av Petroleumstilsynet i en granskningsrapport om brannen på anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest i fjor. Myndighetene peker på alvorlige regelbrudd og avvik innen ledelse, bemanning og vedlikehold, blant annet.

Industri Energi, den største fagforeningen i olje- og gassindustrien, tar kritikken ett hakk videre og knytter hendelsen til selskapets store kostnadskutt under oljepriskrisen fra 2014.

– Brannen på Melkøya i fjor var en alvorlig hendelse som i stor grad skyldes kostnadskutt, utsatt vedlikehold og en krevende bemanningssituasjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i en pressemelding.

Brannen startet i luftinntaket til generatoren til en av anleggets turbiner, og pågikk i flere timer før den ble slukket. Petroleumstilsynet peker på at filtrene i inntaket trolig tok fyr etter at det ble for varmt, og viser til to forhold som kan ha forverret situasjonen:

  • En ventil ble manuelt åpnet for å bli kvitt overskuddsvarme, selv om denne metoden hadde ført til skader tidligere når den ble anvendt mens turbinen var ute av drift.
  • Siste filterbytte ble utført i 2015. Ifølge Petroleumstilsynet har det hopet seg opp biomasse i filtrene – hovedsakelig insekter – og dette kan ha senket terskelen for at filtrene selvantente.

Foruten kostnadskutt og vedlikehold, peker Industri Energi spesielt på bemanningssituasjonen på Melkøya. Konserntillitsvalgt i Equinor Per Martin Labråthen sier det har vært for stort gjennomtrekk av personell på anlegget på Melkøya, og tillitsvalgt Terje Nilsen på selve anlegget sier dette har ført til for lav kompetanse.

Energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide
Energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide (Foto: Terje Bendiksby,/NTB Scanpix)

Barth Eide: – Veldig alvorlig

– Det virker som det er blitt kuttet i noen hjørner for å spare penger. Det er ikke noe galt med rasjonell drift, men det kan ikke gå på bekostning av sikkerhet.

Det sier energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide. Han tilslutter seg budskapet til Industri Energi.

– Det virker veldig alvorlig, og det fremstår rett og slett som ledelsessvikt da disse forholdene har vært påpekt av tillitsvalgte tidligere. Dette var ikke et ukjent problem, og det bekreftes av rapporten, sier Barth Eide.

Han peker på at statseide Equinor er avhengig av tillit, og at det nå er viktig at olje- og energiminister Tina Bru gir et tydelig signal til Equinor om å ta hendelsen og rapporten til etterretning.

– Dette er jo en knekk i omdømme for Equinor, og det er ikke den eneste saken som har vært vanskelig for selskapet. Fremover blir det avgjørende hvordan de følger opp.

Til DN skriver Olje- og energiminister Tina Bru:

– Brannen i Hammerfest var alvorlig og jeg glad for at ingen ble fysisk skadd i brannen eller i forbindelse med håndteringen av den. Jeg ser at Petroleumstilsynet har gitt Equinor flere pålegg, som styret og daglig ledelse er ansvarlig for å etterkomme. HMS står alltid øverst på agendaen i min dialog med selskapet, og det vil det også gjøre i mitt neste møte med dem. Jeg forventer at selskapet lærer av dette og gjør sitt ytterste for å hindre lignende hendelser.

Røe Isaksen: – Tilsynet må bruke hele verktøykassen

Petroleumstilsynet ligger under Arbeids- og sosialdepartementet, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen karakteriserer rapporten alvorlig for Equinor. Han mener tilsynet har forbedringspotensial når det kommer til å følge opp selskaper og hvilke sanksjoner som iverksettes.

-Jeg og regjeringen er også klare på at Petroleumstilsynet må ta i bruk hele verktøykassen. Det er viktig å finne og påpeke feil, men det er også viktig å følge de opp. Det arbeidet må bli bedre i Petroleumstilsynet, og det er de også enige i selv. Tilsynet må følge opp avvik bedre, men også bruke alt fra pålegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og politianmeldelse når det er nødvendig, sier han.

Røe Isaksen påpeker at departementet er klageinstans for tilsynets pålegg, og ønsker ikke å kommentere sanksjonsalternativ den konkrete saken. Men han mener at tilsynet generelt har rom for forbedring og burde ta i bruk et større spekter av sanksjoner.

SV etterlyser oppvask i Stortinget

Medlem av energi- og miljøkomiteen for Sosialistisk Venstreparti Lars Haltbrekken oppfordrer regjeringen til å redegjøre for hvordan de skal sikre at Equinor tar sikkerhetsrutiner på alvor.

– Igjen får vi det svart på hvitt hvordan Equinor svikter på sikkerhet. I tillegg til brannen på Melkøya, har vi sett alvorlige oljeutslipp på Mongstad og milliarder av kroner som er blitt kastet bort i USA. Jeg mener regjeringen må komme til Stortinget og redegjør for hvordan de har tenkt sikre at Equinor tar sikkerhet på alvor, sier Haltbrekken.

Han påpeker at fagforeninger hadde advart Equinor-ledelsen, og mener at ledelsens kostnadskutt har gått ut over sikkerheten. At Equinor har fått flere pålegg av Petroleumstilsynet er ikke tilstrekkelig, mener Haltbrekken:

– Det er ikke tilstrekkelig med pålegg. Equinors sikkerhetsarbeid har vært gjenstand for kritikk i mange år og har vært påpekt av flere. Da må vi få en skikkelig oppvask i Stortinget.

Avviser direkte sammenheng med kostnadskutt

Equinor-sjef Anders Opedal har tidligere erkjent at selskapet har mer å gå på når det gjelder sikkerhet, etter flere hendelser på landanleggene de siste månedene, blant annet oljelekkasjer på Mongstad og en annen brann på metanolfabrikken på Tjeldbergodden.

Konserndirektør Irene Rummelhoff for markedsføring, midtstrøm og prosessering gjentar det budskapet torsdag.

– Vi har hatt for mange hendelser spesielt på landanleggene i 2020. Det var et utfordrende år. Jeg tror vi også deler erkjennelsen av at vi ikke alltid har vært like gode til å lukke de tiltakene vi har fått på aksjoner med kvalitet, og at vi ikke har vært like gode til å lære av disse hendelsene. Så tenker jeg at det beste vi kan gjøre, er å snu den trenden og bli bedre på dette fremover, og unngå tilsvarende hendelser, sier hun i et intervju torsdag.

Samtidig avviser hun at kostnadskutt er direkte årsak til disse hendelsene:

– Jeg kan ikke snakke for hele selskapet. Men når det gjelder Hammerfest og Tjeldbergodden, er det ikke noen direkte sammenheng som vi kan bekrefte mellom kostnadsbesparelser og de to brannene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.