Onsdag ettermiddag ble Equinors årlige generalforsamling avholdt i Stavanger. Som i tidligere år var det kommet inn flere forslag fra miljøorganisasjoner og andre aktører om å stramme inn selskapets klima- og fornybarmål, og som vanlig ble de stemt ned av aksjonærene, med staten i spissen.

Equinor bekrefter utfallet av avstemningen overfor DN i forkant av offentliggjøringen av en melding onsdag kveld.

Næringsdepartementet eier 67 prosent av Equinor, og har i realiteten makten når aksjonærene samles på denne måten, selv om statens representant kanskje ikke gjør så mye ut av seg der og da. Legger man på Folketrygdfondets eierandel, er staten oppe i over 70 prosent.

Styret anbefalte å stemme imot

Ett av forslagene – fra Greenpeace og WWF, som eier symbolske aksjer – ville for eksempel at selskapet i sitt mål om netto null utslipp i 2050 og delmålene på veien skulle se på absolutte utslipp, og ikke utslipp per produserte energienhet.

Organisasjonene mener selskapets planer innenfor olje og gass ikke er forenlige med Parisavtalens mål. Styret anbefalte aksjonærene å stemme imot.

Organisasjonene har i forbindelse med generalforsamlingen organisert diverse arrangementer der aktivister fra noen av landene der Equinor har virksomhet, har deltatt. Disse kom fra Storbritannia, Canada, Argentina og Brasil.

WWF registrerer i en pressemelding at staten har lagt ved en forventning om at Equinors styre følger opp forventningene i eierskapsmeldingen om at selskapene skal iverksette mål og tiltak i tråd med Parisavtalen.

– Nå forventer vi at selskapet setter mål og iverksetter tiltak for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det betyr at det ikke er rom for ny utbygging av olje- og gassfelt, sier leder av klima- og energiteamet i WWF Ragnhild Elisabeth Waagaard.

Storebrand stemte imot i fjor

Men det er ikke bare miljøorganisasjoner som mener Equinor ikke gjør nok eller har klare nok planer for omstillingen av selskapet. I fjor stemte Storebrand under generalforsamlingen mot selskapets overordnede omstillingsplan, mens KLP avsto.

Avstemningen var kun rådgivende, og endte uansett med at staten og andre sikret et overveldende flertall for på nesten 98 prosent.

Equinor la i forrige uke frem et justert driftsresultat på snaue 130 milliarder kroner i første kvartal. Selskapet signaliserte også høye utbytter en god stund fremover som følge av en uvanlig opphopning av penger i selskapet takket være høye gass- og oljepriser det siste drøye året.

I 2023 er planen å betale over 180 milliarder kroner i utbytter og tilbakekjøp av aksjer, et rekordbeløp som tilsvarer omtrent en femtedel av selskapets verdi på børs.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.