– Det viktigste for oss som selskap og industri, men også for landet, er spørsmålet om hvordan vi skal bli relevante og konkurransedyktige i tiden fremover. Over lang tid har vi jobbet for å få en helhetlig klimaplattform for Equinor som energiselskap. For oss er ikke dette politikk, men forretninger, og en naturlig del av vårt samfunnsansvar.

Det sa Equinor-sjef Eldar Sætre under mandag formiddags pressekonferanse i forbindelse med selskapets nyeste klimasatsing.

Det vil redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Sætre understreket under pressekonferansen at ambisjonene ikke kan bli oppfylt uten betydelig innsats, og sa at blant annet elektrifisering av anlegg vil spille en viktig rolle.

– Norsk sokkel er full av muligheter, og har kanskje noen av de beste rammebetingelsene i verden. Nettopp det kan gi norsk sokkel den beste muligheten for omstilling. De ambisjonene vi legger frem er unike, og jeg tror ikke det ville vært mulig noe annet sted i verden, sa han.

Vil transformere norsk sokkel

Arne Sigve Nylund, konsernsjef for Utvikling og produksjon Norge, var også klar på at det finnes et stort potensial for utslippsreduksjon.

– Vi har kompetanse og teknologi som skaper grunnlag for industrielle satsinger, og en ambisjon om å transformere norsk sokkel for å få disse verdiene ut på en klimavennlig måte, sa han.

Blant konkrete planer for selskapet opplyste Nylund at elektrifisering av anleggene til vanns og til lands er et viktig ledd for å nå målene satt til 2030.

– Ringvirkningene kommer til å bli store – turbiner må erstattes og kabler må legges. Det kommer til å bli mange aktører som må bidra, i tillegg til selskaper og leverandører.

Idet Johan Sverdrup-feltet offisielt skal åpnes tirsdag denne uken, blant annet foran kongen, advarte Nylund mot å tro på store funn i fremtiden.

– Norsk sokkel har mye ressurser igjen, men volumene i funn vil sannsynligvis bli mindre enn før. Men vi må hente ut disse ressursene på en sikker og lønnsom måte, med lave klimagassutslipp.

Oljeministeren: «Svært positivt»

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) synes de nye ambisjonene om utslippskutt er svært positive.

– Det viser at vi på norsk sokkel går foran for å bruke og utvikle teknologi og finne løsninger som gjør at utslippene fra Norges viktigste næring går ytterligere ned samtidig som arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter blir ivaretatt. En forutsetning for at flere innretninger skal få kraft fra land er dette ikke medfører en høyere strømpris til husholdninger og øvrig næringsliv, sier hun i en kommentar.

Hun mener det er positivt for verdens utslipp at Norge henter opp alle lønnsomme ressurser her til lands og at Norge bidrar til å spre teknologi til resten av verden.

– Utslippene knyttet til produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er i dag om lag halvparten av det internasjonale gjennomsnittet. Hadde verden produsert olje og gass med like høy energieffektivitet og med så lave utslipp som på norsk sokkel, ville verdens utslipp fra olje- og gassproduksjon vært redusert med langt mer enn 10 ganger Norges totale årlige utslipp, sier olje- og energiministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.