Petroleumstilsynet publiserer torsdag sin granskningsrapport etter brannen som brøt ut 28. september på Equinors gassanlegg på Melkøya ved Hammerfest.

Tilsynet gir oljeselskapet så ørene flagrer, etter brannen som har satt anlegget ut av drift.

Ifølge rapporten var det «alvorlige brudd på regelverket,» og Ptil peker på mangler innen ledelse og styring, bemanning, risikoanalyser og vedlikehold, blant annet.

Insekter i filtrene

Brannen oppsto i luftinntaket til generatoren til en av anleggets gassturbiner mens anlegget var i en oppkjøringsfase. Granskningen viser at de såkalte forfiltrene på luftinntaket trolig selvantente etter at det ble for varmt.

Tilsynet peker blant annet på to forhold som har forverret situasjonen:

  • En ventil ble manuelt åpnet for å bli kvitt overskuddsvarme, selv om denne metoden hadde ført til skader tidligere når den ble anvendt mens turbinen var ute av drift
  • Siste filterbytte ble utført i 2015. Ifølge Petroleumstilsynet har det hopet seg opp biomasse i filtrene – hovedsakelig insekter – og dette kan ha senket terskelen for at filtrene selvantente.

– Dette er altså alvorlige avvik som vi avdekker, spesielt rettet inn mot etterlevelse av styringssystemet, altså at man skal gjøre det som står skrevet og det systemene sier, og forhold knyttet til bemanning og kompetanse, sier tilsynssjef Anne Myhrvold i en digital presentasjon av funnene torsdag morgen.

Petroleumstilsynet, som er ansvarlig for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i olje- og gassindustrien, har tidligere karakterisert brannen som «sannsynligvis det mest alvorlige branntilfelle vi har sett på et landanlegg i Norge.»

Brannen pågikk i flere timer, og det måtte tre fartøy med brannkanoner til for å få slukket den. Uten dem kunne brannen ha pågått lenger, fordi anleggets egne vannkanoner ikke dekker luftinntaket til turbinene, påpeker tilsynet.

– Dette er alvorlig. Heldigvis var det ingen dødsfall, ingen personskader – men jo store materielle konsekvenser og skader, og derfor også økonomiske konsekvenser. Og det er en storulykke i henhold til det utvidede sikkerhetsbegrepet i våre forskrifter, sier Myhrvold.

Anlegget, som kjøler ned naturgass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet til flytende form (lng) for eksport på tankskip, har vært stengt siden, og det er ikke planlagt at driften skal gjenopptas før 1. oktober.

Miljøorganisasjonen Bellona har vært svært kritisk til virksomheten på LNG-anlegget, og hevdet i en egen granskningsrapport om brannen i fjor at etterslep i vedlikeholdet lå bak.

Petroleumstilsynet gjennomførte selv en inspeksjon av Hammerfest-anlegget bare dager før brannen, og påpekte da «alvorlige brudd på regelverket.» I sin rapport i november pekte tilsynet på mangler i Equinors oppfølging og tetting av avvik som allerede var påpekt av myndighetene eller identifisert av selskapet selv. Blant annet gjaldt dette tilgang på kvalifisert personell for diverse oppgaver.

Får pålegg

Det er Olje- og energidepartementet som forvalter statens eierskap i Equinor. Olje- og energiminister Tina Bru (H) skriver til DN at hun ser alvorlig på brannen.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Olje- og energiminister Tina Bru (H). (Foto: Fredrik Solstad)

– Brannen i Hammerfest var alvorlig og jeg glad for at ingen ble fysisk skadd i brannen eller i forbindelse med håndteringen av den. Jeg ser at Petroleumstilsynet har gitt Equinor flere pålegg, som styret og daglig ledelse er ansvarlig for å etterkomme. HMS står alltid øverst på agendaen i min dialog med selskapet, og det vil det også gjøre i mitt neste møte med dem. Jeg forventer at selskapet lærer av dette og gjør sitt ytterste for å hindre lignende hendelser.

Petroleumstilsynet har nå gitt Equinor følgende pålegg:

  • Identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre etterlevelse av styringssystemet, herunder å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon som er kjent i selskapet blir formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til driftspersonell for å ivareta sikker drift.
  • Vise gjennom fremlegging av kort- og langtidsplaner for drift av anlegget at Hammerfest lng har tilstrekkelig bemanning og kompetanse i virksomheten i alle driftssituasjoner.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å etterkomme de to påleggene over.

Equinor har fått frist til å etterkomme de to første påleggene senest ved oppstart av anlegget. 1. juni skal Equinor presentere planen for å etterkomme påleggene for Petroleumstilsynet.

Sviende kritikk

Kritikken for sviktende sikkerhet har haglet mot Equinor fra myndigheter, politikere og miljøorganisasjoner de siste månedene.

Kanskje hardest medfart har selskapet fått fra Miljødirektoratet for forholdene på raffineriet på Mongstad. I november ble det kjent at det hadde pågått store oljelekkasjer til grunnen under anlegget, potensielt over flere tiår. I januar gikk miljødirektør Ellen Hambro ut og slaktet kulturen i Equinor for etterlevelse av regelverket.

På et tredje av Equinors landanlegg, metanolfabrikken på Tjeldbergodden, oppsto det også brann, i begynnelsen av desember.

– Det er et bilde som bekymrer oss. Det er for mange hydrokarbonlekkasjer, og det er også disse to alvorlige brannene. Og det betyr at man må forstå – de enkelte selskapene og landanleggene samlet – hva er det man kan lære fra for eksempel sokkelen, akkurat på hydrokarbonlekkasjer, men også hvordan er det man kan snu denne trenden, sier Myhrvold på torsdag.

Equinors konsernsjef Anders Opedal har vedgått at selskapet har noe å gå på. Samtidig som han har understreket at statistikken på sikkerhet viser en forbedringstrend, har han også lansert et nytt sikkerhetsprosjekt i organisasjonen.

Selskapet påpekte selv at manglende vedlikehold var en av årsakene til oljelekkasjene på Mongstad. Men Opedal har sagt at han foreløpig ikke har noen indikasjoner på at Equinors kostnadskutt i årene etter oljepriskollapsen i 2014 har gått på bekostning av vedlikehold og sikkerhet.

Saken oppdateres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.