Miljødirektoratet har anmeldt Equinor for hele tre utslipp på Mongstad, Norges største oljeraffineri, kunngjør etaten torsdag morgen.

Ett av utslippene gjelder lekkasjer av olje til grunnen som ifølge Equinor selv kan ha pågått over flere tiår, og som direktoratet har uttalt seg svært kritisk om tidligere. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) omtaler to av anmeldelsene i et svar til Stortinget på onsdag, og beskriver situasjonen som svært alvorlig.

– Saken om grunnforurensning ved Equinor Mongstad er svært alvorlig, og har medført omfattende forurensning av olje i grunnen. Jeg forventer at Equinor rydder opp i alle forhold som er i stred med forurensningsregelverket, slik at virksomheten kan komme raskest mulig i samsvar med alle gjeldende krav, sier Rotevatn i svaret til Lars Haltbrekken fra Sosialistisk venstreparti.

I en epost til Dagens Næringsliv skriver Miljødirektoratet at det har bedt Vest politidistrikt om å etterforske tre brudd på miljøregelverket med sikte på straff.

– Vi ser alvorlig på alle forholdene som er avdekket. Vårt inntrykk er at Equinor Mongstad ikke har hatt tilstrekkelig aktsomhet og oppmerksomhet om forurensning fra raffineriet.

De to andre forholdene gjelder et akuttutslipp av rundt 18.000 liter olje til grunnen og til sjøen i juli i fjor, samt ulovlige utslipp av fluorholdige klimagasser.

Equinor sier det ble varslet om anmeldelsene denne uken.

- Dette er hendelser som vi tar svært alvorlig, og som har utløst en omfattende oppfølging fra vår side slik at vi kan unngå tilsvarende hendelser. Vi har gjennomført flere utbedringer og tiltak på Mongstad-anlegget, og vi fortsetter å følge opp funnene etter gransking av oljetilsiget og pålegget fra Miljødirektoratet, sier talsmann Eskil Eriksen i en epost.

Knusende kritikk

Det var i slutten av november i fjor at Equinor offentliggjorde en intern granskningsrapport som beskrev oljelekkasjer under Mongstad, Norges største raffineri, som kan ha pågått over flere tiår.

Equinor har samlet opp 112.000 liter olje, men innrømmet at det ikke vet hvor mye som er igjen i grunnen, hvor lenge lekkasjene har pågått eller hvor mye det vil koste å rydde opp. Miljødirektoratet rettet sterk kritikk mot selskapet og vurderte da å anmelde forholdet til politiet.

Rett før jul, bare uker etter Equinors egen rapport, kom Miljødirektoratet med en knusende kritikk av selskapet og forholdene på raffineriet.

– Dessverre bekrefter, og på noen områder overgår, rapporten de mistankene og bekymringene Miljødirektoratet har hatt for om driften av raffineriet på Mongstad er forsvarlig, het det i brevet fra Miljødirektoratet til Equinor.

Bellona-anmeldelse

På bakgrunn av informasjonen fra Equinor ga Miljødirektoratet 27. november Equinor pålegg om å foreta en grundig vurdering av forurensningssituasjonen i grunnen, samt gjøre tiltak som hindrer negative miljøeffekter av eventuell grunnforurensning. Bellona hadde allerede anmeldt forholdet.

Haltbrekken, som er SVs energipolitiske talsmann og sendte spørsmål til Rotevatn basert på artikler i DN, har også bedt klimaministeren, olje- og energiministeren og arbeids- og sosialministeren komme til Stortinget for å redegjøre for lekkasjene og andre hendelser på Equinors landanlegg i høst. Oljeselskapets gassanlegg på Melkøya ved Hammerfest og metanolfabrikken på Tjeldbergodden ble begge rammet av brann. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.