–Kjære Jon Erik. Jeg henvender meg nå til deg som styreleder i Equinor som et siste sukk og forsøk på å legge denne saken bak oss.

Det lille gründerselskapet Neodrill har i lang tid kranglet med den norske oljegiganten Equinor, tidligere Statoil. Før sommeren vant selskapet frem i retten mot Equinor. Nå har administrerende direktør Jostein Aleksandersen i Neodrill skrevet et følelsesladd brev til styreleder Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor.

Sterke beskyldninger

I brevet kommer Aleksandersen med en rekke sterke beskyldninger. Blant annet mener han at Equinor har behandlet underleverandører på en svært tvilsom måte.

– Jeg har fått støtteerklæringer fra både Equinor-ansatte, leverandører og oljeselskaper fra hele verden, hvor flere av leverandørene har fortalt at de har opplevd lignende teknologi-tyveri og overtramp som i vår sak, skriver den administrerende direktøren, og fortsetter:

– Men på grunn av frykt ikke ville gjøre noe med saken.

Aleksandersen forteller til DN at det er snakk om et betydelig antall leverandører som har kontakt med Neodrill fordi de mener de har vært utsatt for teknologi-tyveri.

– Jeg kan dessverre ikke utdype ytterligere da de det gjelder er avhengige av Equinor og ikke ønsker å stå frem, skriver han i en epost.

Styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen har mottatt et brev fra Neodrill som kommer med skarp kritikk av energiselskapet.
Styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen har mottatt et brev fra Neodrill som kommer med skarp kritikk av energiselskapet. (Foto: Per Thrana)

– Opplever du at det er en fryktkultur i Equinor?

– Ingen kommentar.

Aleksandersen har også gjengitt en av støtteerklæringene selskapet skal ha fått etter rettssaken.

– På vegne av hele Norges leverandørindustri vil jeg takke Neodrill for at dere turte å ta opp kampen mot Statoil, skal en leverandør ha skrevet til Aleksandersen.

Ifølge den administrerende direktøren har han ikke mottatt noe svar fra Reinhardsen.

– Det vil være svært påfallende hvis han ikke svarer.

«Tarvelig og lumpen»

Kjernen i striden har vært Equinors Cap-X-prosjekt. Dette har vært et av Equinors prestisjeprosjekter de siste årene, og var forventet å spare selskapet for milliarder.

Tidligere i år gikk saken mellom Neodrill og Equinor i Oslo tingrett. I midten sitter gründer Harald Strand.
Tidligere i år gikk saken mellom Neodrill og Equinor i Oslo tingrett. I midten sitter gründer Harald Strand. (Foto: Mikaela Berg)

Neodrill og gründeren Harald Strand mente Equinor brukte deres teknologi og krevde 100 millioner kroner fra energiselskapet. Equinor avviste kravet og krevde 36,7 millioner kroner fra Neodrill.

Saken fikk et foreløpig punktum i slutten av juni da Oslo tingrett ga Neodrill rett, og Equinor ble dømt til å betale det lille selskapet 40 millioner kroner. Retten kom også med sterk kritikk av Equinor, og mente at deres fremtreden måtte «karakteriseres som både tarvelig og lumpen».

– Det føles helt fantastisk, men det er kun en ting vi egentlig vil, og det er å finne en god løsning med Equinor. Det håper vi er mulig nå, sa Jostein Aleksandersen til DN etter dommen hadde kommet.

Vil ikke kommentere

DN har stilt en rekke spørsmål rettet til Jon Erik Reinhardsen. Disse er ikke blitt besvart. Kommunikasjonsrådgiver Bård Glad Pedersen har i stedet sendt en epost der han bes om å bli sitert på følgende:

– Vi svarte da dommen fra Oslo tingrett kom at vi tok den på stort alvor. Vi jobber fortsatt med å gå grundig gjennom alle deler av dommen, og har ikke tatt stilling til om vi vil anke. I forbindelse med gjennomgangen av dommen vurderer vi nøye også om det er forhold som vi som selskap burde ha håndtert annerledes. Vi ønsker ikke å kommentere saken eller brevet fra Neodrill nærmere nå.

Mulig anke

Gjennom hele brevet henvender Aleksandersen seg direkte til Equinor-styreleder Reinhardsen, og stiller en rekke spørsmål angående fryktkultur, etikk og selskapets omdømme. Mot slutten av brevet ber Aleksandersen Equinor og Reinhardsen om å vurdere hvilken retningen saken skal gå videre.

– Ønsker du at veien videre går via lagmannsretten om to år, hvor retten etter vår vurdering vil konkludere likt som i tingretten slik at det blir tre streker under svaret (og ikke bare to streker som i dag)?

Aleksandersen forklarer at brevet er forsøk på å finne en løsningen på striden.

– Vi har forsøkt å finne en løsning flere ganger uten å nå frem, og prøver nå direkte til Reinhardsen, skriver han.

Så gjenstår det å se om Equinor lytter til Aleksandersens bønn, eller om det velger å ta saken videre til lagmannsretten. (Vilkår)

I natt kom regnet: Men denne bonden tør bare å håpe
Natt til søndag fikk bonde Bård Alm på Hadeland mer regn enn han har fått til sammen siden 17. mai. Nå håper han alt vil snu.
02:01
Publisert: