Det norske energiselskapet Equinor, med konsernsjef Anders Opedal i spissen, skjerper nå sine mål om investeringer i fornybar energi.

Equinor forventer å investere om lag 23 milliarder dollar brutto (191 milliarder kroner) i fornybar energi fra 2021 til 2026, og å øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag fire prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Samtidig gjør Equinor grep i sin tradisjonelle olje- og gassvirksomhet. Den skal bli mer fokusert og lønnsom, og selskapet legger vekk sine langsiktige vekstprognoser helt.

Equinor skal også øke utbyttet, og sette i gang nye tilbakekjøp av aksjer.

Det kommer frem i materialet som Equinor publiserer i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag tirsdag, den første for Opedal etter at han tok over i november i fjor.

Lavere fornybar-avkastning

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning. Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier konsernsjef Anders Opedal i meldingen.

Equinor venter nå en installert kapasitet på 12–16 GW innen 2030 (Equinors andel) – et mål som fremskyndes med fem år i forhold til tidligere planer.

Selskapet justerer også forventet realavkastning til 4–8 prosent, ned fra 6–10 prosent tidligere. Avkastning fra fornybarprosjekter er en viktig problemstilling for de store oljeselskapene som legger om virksomheten fra tradisjonelt mer lønnsom utvinning av fossil energi. Equinor understreker at de vil forsøke å øke avkastningen ved å finansiere deler av investeringene med såkalt prosjektfinansiering. Enkelt forklart betyr det at man henter ekstern kapital direkte til et prosjekt så man ikke trenger å stå for hele finansieringen selv. Av de 23 milliardene dollar som skal investeres, forventer Equinor å dekke kun 12 direkte.

Equinor legger nå også inn mellommål om å redusere netto karbonintensitet – et mål på utslipp per produsert energienhet – med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035, på vei mot det allerede etablerte målet om klimanøytralitet innen 2050.

Dropper oljevekst-mål

Samtidig som Equinor trapper opp fornybar-satsingen, skal selskapet slanke olje- og gassvirksomheten. På norsk sokkel sørger forbedringer for at gigantfeltet Johan Sverdrup blir enda mer lønnsomt, og internasjonalt går selskapet ut av egenopererte felt innen ukonvensjonelle ressurser.

Equinor gjentar planen om å øke produksjonen med to prosent i år, men den tidligere ambisjonen om gjennomsnittlig årlig vekst på tre prosent i perioden 2020–26 er helt borte fra materialet som presenteres tirsdag.

I stedet presenterer Equinor en graf som viser noe vekst i produksjonen frem til 2026, før den faller mot 2030, potensielt til et lavere nivå enn i dag.

Selskapet har tidligere uttalt at den internasjonale virksomheten skulle spisses, og har allerede solgt seg kraftig ned på land i USA etter avsløringene til DN i fjor om store tap og rot i denne virksomheten. Tidligere denne måneden ønsket selskapet ikke å gjenta sine vekstambisjoner for Brasil, en svært viktig Equinor-satsing, og utenlandssjef Al Cook varslet at selskapet ville trekke seg ut av flere land for å satse på kjerneområdene – og først og fremst lønnsomhet fremfor vekst.

Øker utbyttet

Equinor sier at selskapet skal kunne levere fri kontantstrøm på om lag 35 milliarder dollar i perioden 2021-2026, og en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på om lag 12 prosent i 2021–2030.

Selskapet øker det kvartalsvise utbyttet til 18 cent per aksje fra 15 i forrige kvartal, og legger frem et helt nytt program for tilbakekjøp av aksjer, etter at selskapet ble nødt til å legge fra seg det forrige på grunn av pandemien i fjor. Det nye programmet blir på omtrent 1,2 milliarder dollar i året fra 2022, i tillegg til 600 millioner i år. Forutsetningen er at oljeprisen holder seg på minst 50-60 dollar per fat.

Første oppdatering fra Opedal

Dette er Anders Opedals første strategioppdatering, og det har vært knyttet stor spenning til nøyaktig hvordan han vil sette sitt preg på selskapets fremtidsplaner.

Det var klart fra begynnelsen at det ville innebære en økt satsing på fornybar energi. Allerede da Opedal ble annonsert som Eldar Sætres etterfølger i august 2020 gjorde selskapet det klart at styrets mandat var å «akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap.»

De tidligere fornybar- og klimamålene ble lagt frem på Equinors forrige kapitalmarkedsoppdatering i februar 2020, rett før koronapandemien traff Europa for alvor. Da la Sætre frem det som til nå har vært de mest ambisiøse planene for selskapet på feltet: netto null utslipp i hele verdikjeden innen 2050, samt en tidobling av fornybarkapasiteten til 4–6 gigawatt i 2026 og videre opp til 12–16 GW i 2035.

Ingen rolig start

Det har vært en alt annet enn rolig start for Opedal som sjef for Norges største selskap.

Litt avhengig av hvordan man måler dem, var de finansielle resultatene i fjerde kvartal de verste noen gang, før det snudde til de beste tallene på syv år i kvartalet etterpå etter en solid oljeprisoppgang.

Det har imidlertid vært enda mer uro på andre fronter. Opedal har måttet håndtere reaksjonene på en rekke ulykker på Equinors landanlegg, som selskapet har fått ramsalt kritikk for av myndigheter, opposisjonspolitikere, klimaaktivister og andre.

Opedal innrømmet i april at effektivisering og kostnadskutt de siste årene kan ha hatt en innvirkning på sikkerheten i noen tilfeller – tiltak som han selv hadde ansvaret for i en periode etter at han hadde rykket opp til konsernledelsen under Sætre for første gang i 2015.

Denne måneden har DN også skrevet om stor intern uro i kjølvannet av en omfattende omorganisering av selskapet.

Kapitalmarkedsdagen avholdes vanligvis i februar, og har de siste årene vært organisert i London. Årets ble utsatt og avholdes digitalt, både på grunn av sjefsbyttet i november og pandemien. Opedal holder likevel en pressekonferanse på selskapets kontor på Fornebu utenfor Oslo kl. 8:30.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.