Det justerte driftsresultatet for Equinor endte på 5,47 milliarder dollar, godt over en dobling i forhold til året før. Det tilsvarer 44,7 milliarder kroner, og er det beste tallet på hele syv år, kommer det frem i Equinors kvartalsrapport på torsdag.

Det er sterkt økte olje- og gasspriser som er hovedårsaken til resultatløftet, som også får god drahjelp av gevinster fra salg av havvind-eiendeler. For ett år siden var det justerte driftsresultatet 2,05 milliarder dollar.

På forhånd forventet analytikerne i snitt at Equinor ville få et justert driftsresultat på 5,276 milliarder dollar før skatt. Etter skatt var resultatet på 2,66 milliarder dollar, noe under snittforventningen til analytikerne på 2,798 milliarder.

Kontantene renner inn selskapet: takket være høyere kontantstrøm fra driften, men også lavere skatt på grunn av oljeskattepakken, sitter selskapet igjen med 5,2 milliarder dollar i fri kontantstrøm.

Øker utbyttet

Nå øker selskapet utbyttet, fra 12 cent til 15 cent per aksje.

Da koronapandemien slo inn i fjor vår var Equinor raskt ute og strupte utbetalingene til aksjonærene. Selskapet reduserte utbyttet med hele to tredjedeler, fra 27 cent til 9 cent per aksje, men har siden løftet det gradvis – selv om det fortsatt er langt igjen til utgangspunktet.

– Solid forbedringsarbeid og kapitaldisiplin gjør at vi leverte sterk verdiskaping fra økte olje- og gasspriser og vårt beste kvartalsresultat siden 2014, sier konsernsjef Anders Opedal i en melding.

– Vi leverer en netto kontantstrøm på over fem milliarder dollar og reduserer vår justerte gjeldsgrad til under 25 prosent. Organisasjonen responderte kraftfullt og har levert solid drift under pandemien. Det posisjonerer oss godt for sikker drift, verdiskaping og sterk kontantstrøm i 2021 og fremover.

Fornybargevinster tas med

Det er første gang selskapet rapporterer fornybarsatsingen som et eget forretningsområde, og den bidrar sterkt fra start.

Selskapet hadde allerede varslet at det ville inkludere en gevinst fra nedsalg i sine havvindparker i USA og Storbritannia, og at gevinsten ville bli inkludert i justert driftsresultat. Gevinsten var på 1,4 milliarder, litt høyere enn varslet. Slike transaksjonsgevinster inkluderes ikke i regnskapet for resten av selskapets virksomhet, og den nye praksisen for fornybarområdet har vakt reaksjoner hos enkelte analytikere.

Opedal – som hadde sitt første hele kvartal som konsernsjef i årets tre første måneder – har lovet både investorer og sitt eget styre en sterkere satsing på fornybarvirksomheten i selskapet. Det er ventet at han vil legge frem enda mer detaljerte planer for denne delen av virksomheten under selskapets planlagte strategioppdatering i juni.

– Equinor vil være et ledende selskap i det grønne skiftet, og i kvartalet styrket vi vår posisjon innen havvind med tildeling av kontrakter fra delstaten New York for leveranse av vindkraft fra Empire Wind 2 og Beacon Wind 1. Vi bokførte også gevinster på rundt 1,4 milliarder dollar fra nedsalg, og bekreftet vår evne til å skape verdi ved å sikre tilgang og modne frem fornybarprosjekter.

Sterk oljepris, lav skatt

Men tross milliardgevinsten innen fornybar, er Equinor først og fremst et olje- og gasselskap. Det viser igjen i selskapets regnskaper. Siden årsskiftet har prisen på nordsjøolje steget med rundt 30 prosent og handles nå til rundt 67 dollar fatet. I samme periode har selskapets aksjekurs steget med vel 20 prosent.

På det verste ble nordsjøoljen Brent handlet til under 20 dollar per fat under den første delen av koronapandemien. Oljeprisen har holdt seg stabilt over 60 dollar per fat de siste par-tre månedene takket være bedre utsikter for økonomisk vekst globalt, og fortsatt disiplin hos landene i produsentalliansen OPEC+, i første rekke Saudi-Arabia.

I likhet med de andre selskapene som opererer på norsk sokkel, får Equinor også stor hjelp av oljeskattepakken som ble vedtatt i fjor for å hjelpe industrien gjennom pandemien. Selskapet har det siste året banket gjennom en rekke prosjekter på norsk sokkel. I første kvartal betale Equinor 84 millioner dollar i skatt - om lag en tiendedel av beløpet i første kvartal 2020.

Selskapet leverte også litt høyere olje- og gassproduksjon enn ventet, med 2,168 millioner fat oljeekvivalenter per dag, mot analytikernes forventning om 2,123 millioner.

- Resultatet var omtrent som forventet, men litt bedre. Det er ingen nye opplysninger om fornybarsektoren, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets i en kort kommentar.

ABG Sundal Colliers John Olaisen sier høyere produksjon og bedre realiserte olje- og gasspriser forklarer hvorfor resultatet ble noe bedre enn analytikerne hadde forventet.

Svakt i markedsføring

Resultatet fra markedsføringsvirksomheten var ikke like godt, noe Equinor også hadde varslet på forhånd. Her ble det et justert resultat før skatt på 61 millioner dollar, godt under det som selskapet selv oppgir som et referansespenn på 250 til 500 millioner. Resultatet ble påvirket av tap på derivater for terminsalg av gass, nedstenging av Hammerfest LNG-anlegget på Melkøya og svake raffineringsmarginer, skriver selskapet.

Førstekvartalsrapporten står i kontrast til den fra kvartalet før, da Equinor fikk sitt verste justerte resultat etter skatt noensinne. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.