Onsdag kveld kom nyheten om at Equinor låner 52,25 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet som ledd i krisepakken for å takle korona og det dramatiske prisfallet på olje.

Det kommer etter at selskapet allerede har kunngjort at det skal kutte 30 milliarder kroner, noe analytikerne var positive til.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets, følger Equinor tett. Han mener det er et smart trekk av Equinor å hente penger nå.

Han utdyper:

– Jo større man er, jo bedre rustet er man, fordi man har bedre tilgang på kapitalmarkedet. Det viser Equinor også nå.

Equinor er kl. 14 opp rundt fem prosent på Oslo Børs.

Bygger på krigskassen

Christian Yggeseth, analytiker i Danske Bank, mener det er åpenbart at selskapet nå bygger på krigskassen for å komme gjennom krisen.

– Selskapet har så langt kuttet kostnadene og investeringene betydelig, og kommer ned til en balansepris på 25 dollar før utbytte. Det er bedre enn vi hadde ventet at de kunne få til i det korte bildet.

Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.
Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets. (Foto: Elin Høyland)

Både Yggeseth og Sveen-Nilsen er klare på hva de mener pengene skal brukes til.

– Det er primært for å ha en sterk likviditet gjennom en periode med lavere oljepris og dette vil aksjemarkedet finne positivt. Equinor har så langt gjennom krisen handlet veldig riktig, sier Yggeseth.

– Det er vanskelig å si konkret hva pengene skal brukes til, og om det blir motsykliske investeringer. Førsteprioritet for finansdirektøren vil være å beholde likviditet, sier Sveen-Nilsen.

Tror på flere nedskrivninger

Siden nyttår har oljeprisen falt dramatisk, ned nesten 60 prosent. Samtidig har økt produksjon fra blant annet Saudi-Arabia og kollaps i etterspørselen ført til et enormt overskudd i markedet, og priser som ikke er sett siden starten av årtusenet.

Sveen-Nilsen mener nedskrivningene vil fortsette å komme på løpende bånd for Equinor, og sier at nettogjelden vil øke med dagens oljepris.

– Det er vanskelig å peke på noe konkret, men det som er mest utsatt er der det er tatt nedskrivninger før, sier han, og mener det er rimelig å anta at USA-prosjektene er de som står i fare.

Han får støtte fra Yggeseth, som mener det er automatikk i at de bokførte verdiene er knyttet tett opp mot oljeprisen.

Christian Yggeseth i Danske Bank.
Christian Yggeseth i Danske Bank. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Det er helt naturlig at de da må nedskrive verdier i kvartalene fremover, særlig de eiendelene som er mest sensitive opp mot oljeprisen. Dette vil vi kunne se kanskje allerede i resultatene for første kvartal.

Per høsten 2019 var nedskrivningene på Equinors internasjonale satsinger nådd 133 milliarder kroner siden børsnoteringen i 2001.

Ostehøvelmetoden

Danske Bank-analytikeren mener Equinor har en fordel, siden hoveddelen av produksjonen er på norsk sokkel.

– Da hjelper en svakere norsk krone til lavere kostnader. Det er også et fornuftig skatteregime på norsk sokkel der selskapet vil få igjen en stor del av investeringene gjennom betalbar skatt. Det vi kan håpe på nå er at Equinor vrir mer av investeringene til norsk sokkel.

Både han og Sveen-Nilsen er ikke i tvil om at selskapets fornybarprosjekter vil lide.

– Vi tar det for gitt at alle forretningsområder må gi litt, jeg antar at man har brukt ostehøvelmetoden og tatt litt overalt. Men jeg tror ikke det blir en strategiendring, sier Sveen-Nilsen.

– Vi tror deler av investeringene til fornybart vil flyttes litt ut i tid. Samtidig tror vi Doggerbank vil bli gjennomført. Satsing på fornybart er rentesensitivt. Mange av prosjektene er gjeldsfinansiert, og den lave renten vil derfor være positivt, sier Yggeseth.

Redusert anslag

Equinor skriver i en epost at lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. På spørsmål om det vil komme nedskrivninger fra selskapet, svarer informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen.

– Vi oppdaterer våre kortsiktige prisforventninger og vurderer eventuelle nedskrivninger i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Vi har gjennomført tiltak for å ta ned våre kostnader og vi forventer å kunne ha nøytral kontantstrøm for kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris på 25 dollar per fat resten av året.

Videre opplyser han at styret vil beslutte utbytte for første kvartal i forbindelse med fremleggingen av kvartalsresultatene.

– Hva skjer med forybarsatsningen for Equinor nå?

Vi har redusert vårt investeringsanslag for 2020, men disse reduksjonene har ikke vesentlig innvirkning på våre fornybarprosjekter eller fremdriften i disse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.