Equinor fikk ikke bare eventyrlige resultater i tredje kvartal fra den vanlige olje- og gassproduksjonen. Gevinsten fra gasstrading-virksomheten var også uvanlig høy, etter at selskapet hadde benyttet derivater til å øke eksponeringen mot de historisk høye råvareprisene.

Nå kommer trading-smellen: Markedsføringsvirksomheten, som fikk et justert driftsresultat på 2,2 milliarder dollar i tredje kvartal, blir i fjerde kvartal påvirket av et trading-tap på omtrent 1,4-1,5 milliarder dollar. Det tilsvarer en negativ effekt på opptil 13,2 milliarder kroner.

Dette var varslet, men selve tallet har ikke blitt nevnt før. Anslaget kommer frem i et brev som Equinor sender ut hvert kvartal til analytikerne som følger selskapet, for å be dem bidra med sine resultatestimater til selskapets egen sammenstilling av markedets forventninger. I disse brevene pleier selskapet å gjøre analytikerne oppmerksomme på relevante forhold for kvartalet som har gått.

I brevet som ble sendt ut før publiseringen av tredjekvartalsrapporten, varslet Equinor et knallresultat for enheten for markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP).

Advarte om tap

Årsaken var at selskapet hadde brukt derivater, en type finansielle instrumenter som er basert på fysiske råvarekontrakter, for å øke sin eksponering mot spotmarkedet, altså det kortsiktige markedet, der prisene endrer seg hele tiden. Selv om mesteparten av Equinors gjøres i spotmarkedet, er også noen kontrakter knyttet til langsiktige prisindekser.

Equinor advarte samtidig om at gevinstene i MMP i tredje kvartal ville bli fulgt av regnskapsmessige tap i fjerde kvartal og første kvartal 2022, når gassvolumene som er solgt på de lange kontraktene – til priser langt under dagens elleville priser – skal leveres til kundene. I tillegg har Equinor lidd tap på grunn av nedgang i fremtidige gasspriser i kvartelet, skriver selskapet i brevet som ble publisert på nettsiden tirsdag morgen.

«Beslutningen om å ta derivat-posisjoner har vært gunstig for Equinor som gruppe,» understreker selskapet, selv om den har skapt volatilitet for akkurat markedsføringsvirksomheten.

Høye gass- og oljepriser

Både gevinsten i tredje kvartal og tapet nå er helt unormale størrelser for MMP-enheten. Spennet selskapet opererer med her, er vanligvis et justert driftsresultat på 250–500 millioner dollar i kvartalet.

I oppdateringen før tredjekvartalsresultatet ga ikke Equinor noe tallfestet anslag for det uvanlig gode resultatet som ville komme i MMP. Det sterke resultatet her var en av grunnene til at selskapets totale resultat i kvartalet ble mye bedre enn analytikerne hadde ventet.

Ellers tyder alt på at de sterke resultatene fra den tradisjonelle produksjonsvirksomheten på norsk sokkel bare fortsatte i fjerde kvartal.

I høst fikk Equinor tillatelse til å øke produksjonen fra de store gassfeltene Troll og Oseberg, og selskapet har også solgt unna gass fra Gina Krog-feltet som vanligvis blir pumpet ned i reservoarene igjen for å øke oljeproduksjonen. Den interne gassprisen i selskapet, som MMP betaler til virksomheten for norsk sokkel, mer enn doblet seg fra rekorden i tredje kvartal. Realiserte oljepriser var også høyere enn i det foregående kvartalet, med opptil 78,6 dollar per fat på norsk sokkel.

Flere analytikere har allerede sagt at de forventer et nytt rekordkvartal for Equinor. Det gjør trading-tapet på gass «irrelevant,» skriver Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan i en analyse tirsdag.

Ny Melkøya-utbetaling

Selv om Equinor nå tjener rått på de høye gassprisene, til tross for tradingsmellen i fjerde kvartal, er det et skår i gleden. Melkøya-anlegget i Hammerfest har vært nede siden en dramatisk brann i september 2020, hvilket betyr at Equinor og partnerne ikke har kunnet levere flytende gass til et marked som har skreket etter mer.

DN har tidligere skrevet at brannen hadde kostet Equinor 1,9 milliarder kroner per andre kvartal i fjor, som er kommet inn som forsikringsbetalinger. Nå kommer det frem at virksomheten for norsk sokkel i fjerde kvartal bokfører en ny forsikringsbetaling på omtrent 1,3 milliarder kroner knyttet til Melkøya.

Omtrent 60 prosent dekkes av en såkalt internforsikring. Denne fungerer som en vanlig forsikring, ved at forskjellige deler av virksomheten betaler inn en forsikringspremie til et heleid datterselskap i konsernet, som deretter dekker tapene til Equinors driftsenheter ved behov. Resten kommer fra eksterne forsikringsselskaper gjennom såkalt reassuranse.

Basert på forsikringsbetalingene kan man altså anslå at Equinors andel av tapene fra Melkøya-brannen foreløpig har bikket tre milliarder kroner. Forsikringen dekker både skader og tap av produksjon. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets har på sin side tidligere anslått at selskapet kan komme til å tape over åtte milliarder kroner på brannen.

Equinor venter at Melkøya vil kunne starte opp igjen fra andre kvartal i år. Det er ikke noe nytt å melde om den tidsplanen, sier talsperson Rikke Høistad Sjøberg tirsdag.

(Rettelse: i en tidligere versjon av denne saken sto det at Equinor forventer et justert driftsresultat i MMP på minus 1,4-1,5 milliarder dollar. Dette tallet gjelder imidlertid kun trading-effekten som omtales i denne artikkelen.)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.