I torsdagens statsbudsjett publiserer regjeringen ferske investeringsanslag for alle prosjektene som er i gang på norsk sokkel.

Fasiten denne gangen er en total kostnadsøkning det siste året på 15 milliarder kroner. Det betyr at prosjektene nå er 19 prosent dyrere enn da utbyggingsplanene (pud) ble vedtatt.

Det er Vår Energis Balder Future-prosjekt som står for den aller største delen av den totale økningen, med 11 milliarder kroner, og denne var kjent fra før. I tillegg øker Equinors Johan Castberg med to milliarder kroner til totalt 63 milliarder, mens det samme selskapets havvindutbygging på Hywind Tampen får en stor relativ økning, med 1,2 milliarder kroner til totalt 6,6 milliarder.

Betydelig usikkerhet

«Pandemien og smitteverntiltak har skapt utfordringer for utbyggingsprosjektene på kontinentalsokkelen,» skriver Olje- og energidepartementet i sitt budsjettdokument. «Globale leverandørkjeder er også blitt rammet,» og det har vært en «betydelig økning i globale råvarepriser,» samtidig som svakere krone også bidrar negativt.

«Russlands angrep på Ukraina bidrar nå til usikkerhet i en rekke markeder, blant annet for viktige innsatsfaktorer til utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. I sum er det derfor fortsatt stor usikkerhet rundt investeringsanslagene for flere pågående utbygginger,» påpeker departementet.

Balder-sprekk allerede kjent

På forhånd var det altså allerede kjent at Vår Energis Balder X-prosjekt i Nordsjøen er forsinket og har fått en ny kostnadssprekk. I en pressemelding forrige måned opplyste selskapet at dette prosjektet, som består av Balder Future-prosjektet og et boreprogram på det nærliggende Ringhorne-feltet, var blitt 11,5 milliarder kroner dyrere totalt og nå er anslått å koste totalt 40,7 milliarder kroner. Prosjektet er også utsatt med nesten et år.

Dette kommer på toppen av en tidligere sprekk i fjor, da investeringsanslaget for Balder Future alene økte med 6,8 milliarder kroner til 26,8 milliarder. Nå har prosjektet en totaløkning på 85 prosent i forhold til pud.

Vår Energi peker på koronapandemien, som også var en faktor bak fjorårets problemer, samt økt arbeidsmengde, utfordringer i globale forsyningskjeder og inflasjon.

I sommer meldte også Equinor om en utsettelse på Hywind Tampen, som skal levere strøm til oljeplattformer fra flytende møller. Syv av 11 turbiner begynner i år som planlagt, mens de resterende er forsinket til neste år på grunn av flaskehalser i forsyningskjedene her også.

De totale økningene er imidlertid mindre enn i fjor, da de var på 19 milliarder. En annen god nyhet er at fase to av Equinors gigantfelt Johan Sverdrup er blitt marginalt billigere det siste året.

Listen blir lenger

I statsbudsjettet for 2024 vil listen over pågående prosjekter, som nå teller 15, være betydelig lenger. Hovedgrunnen er skredet av nye utbyggingsplaner som er ventet å bli levert innen slutten av inneværende år, for at de skal falle under den gunstige oljeskattepakken som ble vedtatt under koronapandemien.

Regjeringen foreslår imidlertid justeringer av denne pakken i budsjettet torsdag, som gjør den litt mindre attraktiv. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.