Ola Borten Moe og Erik Haugane får med seg Anton Tronstad og Knut Evensen, begge med bakgrunn fra oljebransjen.

De fire legger inn en million hver for å starte selskapet og er i ferd med å sluttføre forhandlingene med et internasjonalt investeringsselskap for å få inn nok startkapital. Selskapet blir hetende Okea as, etter forbokstaven til de fire eierne og vil være på plass i nye kontorlokaler i Trondheim etter sommeren. Til tross for en kraftig nedtur for oljebransjen og fall i oljeprisene, mener Borten Moe og Haugane at fremtidsutsiktene er lyse.

Milliarder

– Vi mener det vil være plass til og behov for et nytt norsk oljeselskap med hovedkontor i Norge, sier Borten Moe som var olje- og energiminister frem til valget i 2013.

Han slutter nå i jobben som direktør i statsforetaket Siva.

Erik Haugane som blant annet har bakgrunn fra Det norske oljeselskap, har lang fartstid fra oljebransjen og har lenge hatt god kontakt med Borten Moe. Det var Haugane som fikk ansatt Borten Moe i Siva i 2013, der Haugane var administrerende direktør frem til desember ifjor.

Olje-Ola

– Hvor mye penger må dere hentet inn for å komme i gang?

– Vi har ikke finregnet på det. Det handler om hvilke prosjekter vi skal gå inn i og hvor store eierandeler vi skal ende opp med. Vi sluttforhandler nå avtalen med et internasjonalt investeringsselskap. Så de tallene er ikke klare, men vi kommer til å skaffe oss mellom en og to milliarder kroner før vi er i gang, sier Haugane til Dagens Næringsliv.

Borten Moe ble av oljebransjen betraktet som en av de beste olje- og energiministrene Norge har hatt, og tilsvarende sterkt mislikt av deler av miljøbevegelsen.

I forkant av stortingsvalget gjorde han det klart at han ville ut av Stortinget og jobbe med noe annet. Spådommene gikk da i retning av oljebransjen, men han endte i det statlige investeringsselskapet Siva. Men nå tråkker han langt inn i oljebransjen og sier opp jobben i Siva. Han vil fortsette som nestleder i Senterpartiet og som bonde.

– Mitt verv i Senterpartiet vil ikke bli påvirket av dette. Jeg er nestleder og det har aldri vært dårlig latin i mitt parti å starte egen næringsvirksomhet, sier han.

– Hadde du dette i tankene da du satt som olje- og energiminister?

– Nei, det hadde jeg ikke. For min egen del så har jeg oppriktig tro på dette konseptet. Jeg mener det vil ha et viktig samfunnsperspektiv å gjøre ressursutnyttelse på norsk sokkel så godt som mulig, sier han.

– Ser du noen habilitetsproblemer fordi du har vært fagstatsråd for feltet?

– Egentlig ikke. Det henger sammen med at det har gått to år siden jeg var statsråd. Dette er en helt annen bit på alle vis, sier han.

Lønnsomhet

Haugane sier at de er helt klare på hva slags virksomhet de skal inn i.

– Vi skal være et selskap som først om fremst skal gå inn i de beste av de ikke utbygde prosjektene. Det er størrelser på 50 til 100 millioner fat, og som til nå ikke er bygget ut, sier Haugane.

– Men hvordan skal dere skape lønnsomhet i slike funn, når andre ikke har gjort det?

– Det skal vi klare og vi skal finne moderne, rimelige og praktiske løsninger. Vi snakker om felt med verdier på 50 milliarder kroner, og spørsmålet er heller hvorfor andre ikke har sett økonomi i det. Etter vår hypotese tenker bransjen som om alt er store felt, og beholder mye av kostnadene. Vi må bryte den kulturen, sier han.

Han mener situasjonen i dagens marked minner om da han startet oljeselskapet Petra i 2001.

– Fordelen med å starte i en sånn situasjon er at mange flere aktører ser at de er nødt til å gjøre noe. Det er lettere for oss å få en god dialog med både lisenshavere og leverandører til å våge å gjøre ting annerledes. Kostnadsspiralen vi har sett i oljeindustrien har vært en synergi mellom oljeselskapene og leverandørene. Det er vanskelig for et etablert oljeselskap å være pionér på forenkling. Det kan være lettere for oss som en nykommer som ikke har noen oppheng på hverken tekniske spesifikasjoner eller stor egen organisasjon som skal forsvare sin eksistens. Fra år 2000 og frem til i dag så er mengden ressurser som det ikke eksisterer utbyggingsplan for økende. Det er en kostnadsfloke i industrien vi må være med på å løse, sier Haugane.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.