Han er allerede ute i markedet for å hente penger blant norske investorer, men mandag fikk Okea-sjef Erik Haugane påfyll fra annet hold. Det nederlandske selskapet SBM Offshore kunngjorde at det har inngått forlik med sine forsikringsmotparter knyttet til skandaleutbyggingen Yme. Forsikringsselskapene skal betale nær 3,3 milliarder kroner. Fratrukket saksomkostninger skal beløpet deles likt mellom SBM Offshore og dagens eiere av Yme-lisensen. Okea har dermed krav på rundt 165 millioner kroner fratrukket saksomkostninger. Selskapet vil dermed trolig sitte igjen med over 100 millioner.

– Vi er glade for at SBM har forliket saken, og vi ser frem til å få vår del av forliket, sier Haugane, som for øvrig henviser til største eier og operatør av Yme-lisensen Repsol for kommentarer i saken.

– Dette oppgjøret gjør at Repsol og partnere kan legge denne saken bak oss. Jeg kan også bekrefte at det som SBM har opplyst i pressemeldingen er korrekt. Yme-eierne får halvparten av forsikringskostnadene fratrukket kostnader, skriver pressekontakt Grethe Elise Foldnes i det spanske oljeselskapet Repsol.

Hun kan ikke opplyse hvor store saksomkostningene er.

Yme-punktum

Med forliket settes et slags punktum for Yme-saken, en av de største utbyggingsskandalene i norsk oljehistorie. Nederlandske SBM Offshore skulle designe og eie en produksjonsinnretning på Yme-feltet og leie ut til feltpartnerne anført av daværende operatør Talisman. Byggejobben gikk til et verft i Abu Dhabi, men plattformen som ble levert, var så mangelfull at den aldri kom i produksjon og til slutt måtte skrotes.

Prisen på det mislykkede prosjektet endte på 11,6 milliarder kroner, ifølge en prosjektgjennomgåelse utført av Oljedirektoratet. Staten og skattebetalerne tok store deler av regningen gjennom avskrivningsreglene i petroleumsskatteregimet.

Talisman og SBM inngikk i 2013 et forlik som innebar at forsikringsutbetalinger skulle deles mellom SBM og felteierne.

Repsol kjøpte senere opp Talisman, og var mest innstilt på å skrinlegge hele Yme-prosjektet i oljenedturen. Lille Okea kjøpte seg inn i feltet og ble en pådriver for ny utbygging, som nå er på gang med en annen og billigere løsning enn i fiaskoprosjektet. Okea eier i dag 15 prosent av feltet og ti prosent av Yme-eiernes forsikringskrav.

På pengejakt

For Haugane, som nå styrer Okea mot børs, er ny Yme-utbygging bare et av mange prosjekter. Tirsdag sendte selskapet ut et prospekt i forbindelse med en kapitalinnhenting på 110 millioner kroner blant norske investorer.

Kapitalinnhentingen er knyttet til oppkjøpet av Draugen- og Gjøa-andelene fra Shell for 4,5 milliarder kroner, et kjøp som etter planen skal sluttføres i november. I den forbindelse har selskapet sikret seg 939 millioner kroner i ny egenkapital fra den thailandske drivstofforhandleren Bangchak. Det er meningen at Bangchak skal eie 49 prosent av Okea etter at Shell-kjøpet og kapitalinnhentingen er sluttført. Den gamle hovedeieren Seacrest har garantert for emisjonen som nå kjøres blant norske investorer, men skal etter planen ikke skyte inn nye midler nå.

Okea er ifølge prospektet priset til 860 millioner kroner før kapitalinnhentingen på drøyt en milliard kroner fra Bangchak og de norske investorene.

Haugane melder om god interesse blant de trønderske investorene som skjøt inn penger i selskapet i forrige emisjonsrunde i januar. Denne uken skal han presentere selskapet under Pareto-konferansen i Oslo. Han skal også holde investorpresentasjon i Kristiansund før kapitaljakten etter planen avsluttes neste fredag.

Okea har også tatt opp obligasjonslån på til sammen 180 millioner dollar for å finansiere Draugen- og Gjøa-kjøpet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Hadde ikke penger til å dekke forsikringsutbetalinger
Da finanskrisen kom hadde banker forsikret seg mot tap hos AIG - verdens største forsikringsselskap.
02:14
Publisert: