Onsdag besøkte statsminister Erna Solberg Statoils nye digitallaboratorium i Bergen. Samtidig kunngjorde selskapet høflig nok at det plasserer to nye digitaliseringssentre i hennes hjemby. Digitalisering er nemlig det store moteordet for tiden. Det gjelder ikke minst i plattformen de tre regjeringspartiene ble enig om på Jeløya i januar, der digitalisering er nevnt 22 ganger. Om oljen tar slutt, kan vi alltids digitalisere hverandre.

1 Du har nå gjennomført en boreoperasjon digitalt. Kunne dette vært en alternativ karriere for deg om du ikke ble politiker?

– Det var et område jeg ikke tenkte på da jeg vokste opp. Det er interessant å se hvordan en med store datamengder kan hjelpe til å gjennomføre slike operasjoner i dag. Det er en helt annen verden enn den veldig fysiske verdenen oljevirksomheten tidligere var.

2 For en bergenser som deg er det kanskje fint å se at hjembyen er blitt den store digitaliseringsvinneren i Statoil?

– Bergen er et viktig driftssenter for Statoil, så det er kanskje ikke unaturlig at Bergen blir valgt. Men det utfordrer også Universitet og høyskoler til å levere kandidater med god digitalkompetanse.

3 Digitalisering er i alle fall honnørord i regjeringsplattformen fra Jeløya. Men er det ikke digitalisering som tar arbeidsplassene fra folk?

– Vi bruker et litt bredere begrep enn bare digitalisering i Jeløy-erklæringen. Vi snakker om summen av robotisering, digitalisering og spekteret av teknologi som driver for endring på nesten alle sektorer i samfunnet. Det innebærer også at vi kan levere bedre tjenester, inkludert bedre arbeidsmiljø og bedre naturmiljø. Oppgaven er å sikre at folk får kompetanse. Vi må investere i folk, i etter- og videreutdanning. I Norge er prosessindustrien et godt eksempel. Der styrer folk datamaskiner mens de før stuet malm inn i varme ovner.

4 Hvordan har din hverdag blitt digitalisert?

– Min hverdag er blitt mer orientert mot sosiale medier og eposter. Politikken endrer seg med et 24-7-mediebilde. Men fortsatt er snakketøyet viktigst for politikere.

5 Statoil markerer kvinnedagen torsdag med å døpe en plattform etter kvinnesaksforkjemperen Aasta Hansteen. Hva gjør du? Går i tog?

– Det er en god markering at de døper Aasta Hansteen på kvinnedagen. Jeg har masse arrangementer på programmet, men ikke tog!(Vilkår)