Som ledd i EUs nye energiutlånspolitikk stopper Den europeiske investeringsbanken (EIB) alle utlån til gass og andre fossile energikilder fra 2021.

Det betyr blant annet full stopp for finansiering av gasskraftverk i EU, for første gang begrunnet med klimahensyn.

– Vi registrerer beslutningen til EIB og uttalelsen fra Kommisjonen. Sistnevnte understreker blant annet betydningen av gassens rolle i energiforsyningen til Europa og gassinfrastrukturen for energisikkerheten i Europa. Gass fra Norge dekker 25 % av gassforbruket i EU, og bidrar til å gjøre energiforsyningen mer stabil, kostnadseffektiv og mindre forurensende. Norge vil fortsette å være en betydelig og pålitelig energileverandør til EU i mange år framover, og det vil fremdeles være stor etterspørsel etter norsk gass i mange år, sier kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet.

Statseide Gassco har som operatør ansvaret for transporten av gass til Europa. Kommunikasjonsdirektør Randi Viksund sier Gassco ikke er bekymret over mangel på kapital til investeringer i gassprosjekter.

– Nei, våre analyser viser behov for norsk gass i Europa i lang tid fremover. Gass vil være en sentral del av energimiksen i Europa fremover, uansett andel fornybar energi, sier Viksund.

Første bank ut

EIB blir den første multilaterale banken som stopper utlån til naturgassprosjekter. Men beslutningen kom ikke uten sverdslag i EU. Land som Tyskland og Polen strittet lenge imot, fordi de fryktet at man gikk for raskt frem med å forkaste finansiering av gassprosjekter.

Europakommisjonen applauderer nå beslutningen i EIB, og Kommisjonens representanter i bankens styre stemte for den nye utlånspolitikken som de sier er i overensstemmelse med Parisavtalen om klima.

Den nye utlånspolitikken er også helt på linje med Europakommisjonens nye president Ursula von der Leyens mål om å omskape EIB til en «klimabank».

EIB, som eies av medlemslandene i EU, har for lengst stoppet finansiering av kullkraftverk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.