Norsk klimastiftelse ber nå Oljefondets Etikkråd om at oljeselskapet ExxonMobil kastes ut av Oljefondet.

Stiftelsen viser til en ny klimaparagraf som tilsier at selskaper kan utelukkes fra fondet dersom det står for «handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser».

– Det kan ikke være tvil om at ExxonMobil tilfredsstiller kravene som stilles i de etiske retningslinjene for at et selskap skal kunne utelukkes. Hvis ikke Exxon gjør det, hvem gjør det da, sier daglig leder i Norsk Klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen i en melding.

ExxonMobil er en av Oljefondets største investeringer. Fondet eide 0,82 prosent av aksjene i verdens største børsnoterte oljeselskap ved årsskiftet, ifølge fondets hjemmeside. Verdien var da på 26,4 milliarder kroner.

Selskapet er i USA blitt beskyldt for å ha visst om den mulige sammenhengen mellom CO2-utslipp og global oppvarming i flere tiår, og for å ha brukt lobbymakt for å kjempe mot reguleringer.

Verdens største børsnoterte oljeselskap anerkjenner imidlertid i dag behovet for kutt i klimagassutslippene.

– Å trekke seg ut av et selskap som produserer fossilt drivstoff er en avsporing fra den todelte utfordringen vi står overfor; å adressere risikoen for klimaendringer samtidig som man skal møte behovet for energi, skriver Tore Revå, som er ansvarlig for samfunnskontakt i ExxonMobil i Norden.

– Risikoen for klimaendringer er alvorlig og krever handling. ExxonMobil addresserer dette ved å redusere utslipp av klimagasser i våre egne operasjoner, ved å hjelpe våre kunder til å redusere utslipp, samt at vi driver forskning for å finne teknologiske løsninger. I løpet av de siste 15 årene har vi investert 7 milliarder dollar for å utvikle energiløsninger som gir lavere utslipp.(Vilkår)