Økningen i bankenes tap og misligholdsvolum de siste årene skyldes i hovedsakelig de store bankenes tap på utlån til selskaper i oljerelaterte næringer.

Det slår Finanstilsynet fast i andre utgave av Finansielt Utsyn for 2017.

Som følge av den stramme situasjonen i offshoresektoren kartlegger Finanstilsynet regelmessig fem bankers eksponeringer mot sektoren.

Det viser at norske banker ved utgangen av andre kvartal hadde lånt ut rundt 82 milliarder kroner til offshoresektoren. Det er åtte prosent lavere enn siden utgangen av 2016.

10 prosent er nedskrivninger

«En betydelig andel av offshoreporteføljen har vært eller vil bli gjenstand for restruktureringer», skriver Finanstilsynet.

75 prosent av utlånene ved utgangen av andre kvartal var knyttet til restruktureringer, hvilket betyr at norske banker har lånt ut rundt 61,5 milliarder kroner til restruktureringer i offshorebransjen.

Bankene har også måtte tatt store tap på utlånene sine.

Samlede nedskrivninger inkludert konstaterte tap er 8,2 milliarder kroner, en økning på 1,8 milliarder kroner siden årsskiftet.

Dermed utgjør nedskrivningene bankene har måttet ta 10,1 prosent av den samlede utlånsporteføljen.

Fortsatt usikkerhet

«Sterkt svekket etterspørsel i etterkant av oljeprisfallet har ført til at driftsinntektene til de børsnoterte oljeserviceselskapene har falt fra 235 milliarder kroner i 2014 til 135 milliarder kroner i 2017. Omfattende oppsigelser av ansatte og andre effektiviseringstiltak har bidratt til at driftskostnadene også har falt, men de har falt med om lag 26 milliarder kroner mindre enn driftsinntektene», skriver Finanstilsynet.

Netto rentekostnader har økt med i overkant av én milliard kroner i perioden. Det gjør at inntjeningen til selskapene er om lag 50 prosent lavere i 2017 enn i 2014, ekskludert avskrivninger og nedskrivninger.

Finanstilsynet mener det videre er usikkerhet knyttet til den store overkapasiteten av skip og rigger som er ute i markedet på grunn av usikkerheten rundt oljeprisen og investeringene i oljesektoren på lang sikt. (Vilkår)

Meretes utvalgte: En strålende rødvin fra Piemonte til 160 kroner er sjelden kost
Ett røverkjøp som passer godt til lam, sier DN's vinanmelder Merete Bø.
00:50 Min
Publisert: