Ideen om et nytt statlig fond for investeringer i fornybarteknologi var noe Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fikk inn i et budsjettforlik for et par år siden. Planen om et fond på hele 20 milliarder kroner utløste en større lokaliseringsstrid der Stavanger, Bergen og Trondheim var de mest aktive kamphanene.

I februar kunngjorde regjeringen at Stavanger skulle bli hjem for fondet. Siden har det gått så tregt at stavangerforkjemperne har fryktet at hele ideen skulle renne ut i sanden eller bli småtterier sammenlignet med de opprinnelige visjonene.

Nytt styre

Nå, snart et år senere, har næringsminister Monica Mæland omsider tatt det første formelle skrittet for å få etablert et forvaltningsselskap med navnet Fornybar AS. Torsdag klokken ett offentliggjorde departementet en liste med fem personer som skal utgjøre interimstyret i det nye fondet.

– Det blir et spesielt styre, et interimstyre som skal etablere et helt nytt selskap, ansette personer og finne lokaler. Det blir veldig, veldig krevende styreverv. Vi har funnet folk som har kompetanse på fornybar og samtidig tid og mulighet til å gjøre denne jobben, sier Mæland.

Hun viser til at styreleder Widar Salbuvik har erfaring fra opprettelsen av forvaltningsselskapet Argentum i Bergen, en prosess som hun betegner som ganske parallell til denne.

200 pluss 200

Mæland vil ikke stille opp eksplisitte fremdriftskrav til styret for 2018.

– Det skal være kommet lengst mulig. Nå må styret få på plass en organisasjon i Stavanger. Vi har ikke lagt føringer på hvor stor den skal være. De har fått 25 millioner til å etablere selskapet, sier hun.

Det nye forvaltningsselskapet skal både gjøre direkteinvesteringer og investeringer i andre fond, såkalte fond-i-fond-investeringer.

Over statsbudsjettet er det åpnet for at det nye selskapet kan investere for inntil 400 millioner kroner i 2018.

– 200 millioner kroner er bevilget. I tillegg har Fornybar AS fullmakt til å forplikte fondet til 200 millioner i oppfølgingsinvesteringer, sier Mæland.

I samme slengen gjør regjeringen en tapsavsetning for 70 millioner av de første 200 millionene.

– Vi har gjort veldig grundige vurderinger rundt tapsavsetningene. Vi etablerer selskapet fordi det ikke er tilbud som finnes i markedet i dag. Det er risikofylt. Hvis vi har tatt for hardt i, er det veldig gode nyheter, sier Mæland.

Hun mener det ikke har vært grunn til å tvile på om regjeringen er dedikert til å opprette fondet. Om det til slutt vil bli på hele 20 milliarder kroner, vil hun ikke garantere. Det tallet har aldri stått i noe budsjettdokument, ifølge Mæland.

– Fondet skal lokaliseres i stavanger. Men styret har representanter fra resten av landet, også Bergen, og selskapet skal gjøre nasjonale investeringer, sier Mæland.

– Dette er veldig gode nyheter. Nå kan det bli fart på dette, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

De fem

Slik presenterer pressemeldingen de fem styremedlemmene:

Widar Salbuvik, som er utdannet siviløkonom, er daglig leder i Moss Industri- og næringsforening. Han sitter i styret i flere selskaper, blant annet i Entra ASA, HitecVision AS og Kings Bay AS. Han har tidligere vært styreleder i Argentum og gikk nylig ut av styret i Oslo Børs.

Jannicke Hilland, er utdannet sivilingeniør og har vært konsernsjef i BKK AS siden 2015. Hun har mange års erfaring fra blant annet Statoil og Hydro. Hun sitter i styrene i Energi Norge og Bergen Næringsråd.

Egil Herman Sjursen har hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han er i dag partner og administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning AS. Sjursen er nå blant annet styreleder i Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, i Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien og Janus Holding AS.

Katharina Ringen Asting driver i dag et eget rådgivingsselskap med fokus på innovasjon og teknologisk utvikling. Hun er sivilingeniør av utdannelse og har i tillegg en MBA fra USA. Hun er styremedlem i DNB Private Equity ASA.

Klaus Mohn er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, han har tidligere erfaring som sjefsøkonom i Statoil og er oppnevnt i regjeringens utvalg om klimarisiko og betydningen for norsk økonomi.(Vilkår)