Fra før er olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) under politisk press fordi han oppga et altfor optimistisk årstall til Stortinget på spørsmålet om når det problemforfulgte Goliat-feltet går i pluss for samfunnet. Søviknes oppga først at feltet ville ha tjent inn investeringskostnadene allerede innen tre-fire år, et svar som fremstod som en gladmelding for tilhengerne av oljeutvinning i Barentshavet.

Onsdag måtte statsminister Erna Solberg (H) til pers i samme sak i Stortingets spørretime. Etter mye kritikk vedgår hennes statssekretær for pressesaker Sigbjørn Aanes et døgn senere at statsministeren ikke var helt presis i sitt svar.

– I gårsdagens spørretime i Stortinget ble statsministeren spurt om Olje- og energiministerens svar om Goliat feltets lønnsomhet. Statsministeren var litt upresis i en del av svaret. Hun henviste til data fra 2015 som Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet (OED) «satt på». Data er feil språkbruk siden det er snakk om en intern lønnsomhetsberegning gjort i OD. Departementet satt heller ikke på denne beregningen, siden departementet ikke ble kjent med den før denne uken. Dette endrer likevel ikke på det faktum som statsministeren poengterte, at beregningen var utdatert og at Olje- og energiministeren måtte hente inn nye og oppdaterte tall, heter det i en melding fra Aanes til DN.

Ikke fornøyd

SV-representant Kari Elisabeth Kaski, som stilte spørsmålet til statsministeren, er ikke fornøyd med svarene hverken da eller nå. Hun mener det ikke holder å vise til at man måtte hente inn nye tall fra Goliat-eier Eni.

– Det forklarer fortsatt ikke hvorfor man ikke har gjort beregningene selv. Oljedirektoratet sier at det sitter på disse tallene, og at det bare hadde vært å spørre, sier Kaski.

Saken er betent fordi toppen av embetsverket i olje- og energidepartementet tilsynelatende bare hentet inn sine opplysninger fra informasjonssjefen i Goliat-eier Eni, og ikke konsulterte med fagfolk i det underliggende Oljedirektoratet. Denne uken kom det frem at Oljedirektoratet faktisk hadde gjort en større lønnsomhetsvurdering av Goliat-feltet i 2015, der den dystre konklusjonen var "marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt". Siden 2015 har Goliat opplevd enda mer motvind med svak produksjon og svake oljepriser.

– Jeg kan fortsatt ikke forstå at et felt kan ha så vanvittige kostnadsoverskridelser uten at departementet regner på lønnsomheten, sier Kaski.

Står på sitt

I miljøbevegelsen skaper saken også bølger. Bellona-leder Frederic Hauge reagerer på at statsministeren onsdag sa at også Oljedirektoratet måtte hentet inn oppdaterte opplysninger på samme måte som Olje- og energidepartementet gjorde. Hauge viser til at Oljedirektoratet sitter på feltspesifikke tall samlet inn i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og betviler at direktoratet ville ringt informasjonsdirektøren i Eni.

– Statsministeren lyver når hun sier Oljedirektoratet ville kontaktet Eni på samme måten, sier Hauge.

Aanes er ikke med på den karakteristikken.

– Så er det spørsmål om hennes svar om at OED hentet data direkte fra Eni. Der henviser vi til OED sin pressemelding den 14/11: «I alle sammenhenger der myndighetene rapporterer på tall fra produksjon, inntekter og kostnader mv. fra petroleumsvirksomheten legges innrapporterte tall fra operatøren til grunn. Det er selskapene som sitter nærmest aktiviteten, fatter beslutninger og investerer sin kapital i feltene», skriver Aanes.

Han mener uansett at Oljedirektoratets tall ikke var helt oppdaterte.

– For de som mener at RNB-rapporteringen burde vært grunnlaget for svaret til Stortinget, så er også det omtalt i OED sin pressemelding, slik: «Den årlige rapporteringen fra selskapene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunktet. Denne rapporteringen er ikke egnet for å belyse problemstillinger som dukker opp i løpet av året. Ved spørsmål fra Stortinget er det derfor viktig å innhente oppdatert informasjon fra operatøren, slik det ble gjort med Goliat», sier Aanes.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget ba torsdag i et brev olje- og energiministeren svare på nytt rundt lønnsomheten av Goliat. (Vilkår)