Venezuelas problemer med strømbrudd omtales som «elektrisitetskrise» av det internasjonale energibyrået IEA. Nå frykter de at situasjonen i landet skal føre til kollaps i oljeproduksjonen deres, hvis strømnettet ikke blir fikset.

Venezuelas oljeproduksjon har stabilisert seg rundt 1,2 millioner fat per dag.

Det er rundt samme antall fat som Opec-landene i januar ble enige om å holde tilbake fra markedet, skriver IEA i sin ferske oljemarkedsrapport.

De estimerer at kuttene i produksjon hos Opec-landene, samt enkelte land utenfor Opec, har ført til rundt 2,8 millioner fat per dag i ubrukt produksjonskapasitet.

Saudi-Arabia sitter på rundt to tredjedeler av denne ubrukte kapasiteten, ifølge IEA. Mye av kapasiteten består av råolje av lik kvalitet som den Venezuela eksporterer.

I teorien sitter Opec altså på verktøyene for å hindre en krise i markedet dersom produksjonen faller i Venezuela, skriver IEA i rapporten.

Kraftig fall i etterspørselsvekst

IEA melder videre at veksten i oljeetterspørsel falt kraftig i fjerde kvartal 2018 på grunn av lavere etterspørsel fra OECD-landene.

Etterspørselen sank med nesten en million fat per dag i fjerde kvartal. Etterspørselen i OECD-landene har falt med 0,3 millioner fat per dag sammenlignet med fjerde kvartal 2017. Samtidig har etterspørselen i Nord-Amerika kun økt med 0,3 millioner fat per dag i perioden.

Energibyråets forventninger til vekst i 2019 er likevel uendret. De regner fortsatt med en global oljeproduksjon på 1,4 millioner fat per dag.

Den globale oljeproduksjonen sank med 340 000 fat per dag i februar, grunnet opptrapping av OPECs produksjonskutt.

Lagerfall i OECD

IEAs foreløpige tall for februar tyder på et skarpt fall i lagrene i de tre OECD-regionene i februar, på samlet 29,8 millioner fat.

Dersom dette bekreftes vil det være det største fallet i OECD-lagrene på elleve måneder og en returnering tilbake til lagernivåer som er under femårssnittet, ifølge TDN Direkt.

Det skarpeste fallet var i USA, hvor produktlagrene falt 19,6 millioner fat, grunnet raffinerivedlikehold.

I januar steg de kommersielle petroleumslagre i OECD-landene til 2.881 millioner fat, sammenlignet med nivået på 2.873 millioner fat i desember. De kommersielle råoljelagrene i OECD-landene var på 1.102 millioner fat i januar, fra 1.082 millioner i desember.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.