I en fersk vurdering fra Gassco kommer det frem til at økt gasseksport fra Barentshavet sør er lønnsomt for samfunnet. Analysen ble leverte til Olje- og energidepartementet mandag.

Gassco har sett på både gassrørledning og økt LNG-kapasitet på Melkøya som alternativer for å øke kapasiteten. Begge alternativer er vurdert som lønnsomme, men etableringen av gassrørledning fra Barentshavet fremstår som mest lønnsomt.

– Dagens eksportkapasitet i Barentshavet er begrenset til Hammerfest lng. Uten økt eksportkapasitet vil øvrige gassressurser være innelåst i lang tid, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Klar forventning

I pressemeldingen heter det at rapporten danner grunnlag for dialog med relevante selskaper om videre prosess. Likevel presiserer Olje- og energidepartementet at det er behov for ytterligere studier for å redusere usikkerheten.

– Dette er viktig for å avklare om det er kommersielt grunnlag for en industrielt basert videreføring av et arbeid med økt gasseksportkapasitet fra Barentshavet, heter det videre.

Det er oljeselskapene som har ansvaret for produksjon og salg av gass på norsk sokkel, derfor er det opp til de enkelte selskapene om de vil bidra videre i en modningsfase – der er olje- og energiministeren klar i sin tale.

– Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Det betyr at de både snur alle steiner for å finne mer gass i Barentshavet og at arbeidet med å realisere en økt gasseksportkapasitet fra havområdet fortsetter, sier Aasland.

Equinors talsperson Gisle Ledel Johannessen skriver i en epost til DN at de har mottatt rapporten og vil bruke tid på å sette seg inn i den.

– Equinor er opptatt av å finne gode løsninger for utvikling av ressursene i Barentshavet som er kommersielt og samfunnsøkonomisk lønnsomme, og da er det samlede, utvinnbare ressursgrunnlaget en viktig faktor, legger han til.

Nøkkelfaktor

I mars ble Gassco bedt om å undersøke ulike alternativer som finnes for å øke kapasiteten.

Samtidig ble de bedt om å gjøre en lønnsomhetsvurdering for de mest realistiske alternativene og belyse usikkerhet knyttet til kostnader og ressursgrunnlag.

– Barentshavet er det havområdet med størst forventninger til uoppdagede gassressurser og mangel på ledig eksportkapasitet påvirker selskapenes interesse for å lete etter gass. En lønnsom økning av gasstransportkapasitet fra Barentshavet vil kunne være en nøkkelfaktor for den videre utviklingen av Barentshavet som petroleumsprovins, sier Aasland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.