Mandag meldte Aker at selskapet har gått i kompaniskap med sin egen styreleder Kjell Inge Røkke og hans private investeringsselskap TRG om å kjøpe oljeaktivitet i Ghana.

En av dem som har trukket i trådene, er tidligere Aker-topp Sverre Skogen. Skogen er fra før styreleder i det Ghana-baserte oljeselskapet Petrica Energy, et selskap der Røkke privat har «betydelige eierinteresser».

– Jeg har bistått, sier Skogen om Røkkes og Akers nye Ghana-avtale.

Petrica Energy og det nystartede selskapet Aker Energy blir nå eiere i hver sin naboblokk i Ghana. Dermed kan det ligge an til enda flere transaksjoner.

Naturlig å slå sammen

Skogen ser det som naturlig at Petrica og Aker Energy samler sine krefter.

– Det er tidlig ennå, men vi ser mange synergier. Vi har samme parter i blokkene, det ghanesiske statsoljeselskapet, sier Skogen.

Han vil ikke spesifisere Røkkes eierandel i Petrica, annet enn at den er «betydelig». Han ser TRG-eierskapet i de to selskapene i sammenheng. Sammenslåing er derfor en nærliggende tanke.

– Det er jo felles krefter og energi som ligger bak. Vi vil optimalisere synergier, sier Skogen.

Dermed kan det bli enda flere transaksjoner mellom Røkkes personlige investeringsunivers og Aker for øvrig. I DN mandag uttrykte Handelsbanken-analytiker Anne Gjøen at aksjemarkedet trolig ser med en viss skepsis på Røkkes parallellinvesteringer med Aker.

Aker-talsmann Atle Kigen bekrefter at samordning av de to leteblokkene kan være en aktuelt dersom en bestemmer seg for en koordinert områdeløsning for oljeutbyggingen. Da er vil en sammenslåing av Petrica og Aker Energy fort komme på agendaen. Kigen understreker at dersom dette skjer, vil en søke å få inn «en industriell eller finansiell tredjepart» for å få verifisert verdiene i transaksjonen.

Personlig oljeeventyr

Røkke har hatt sitt personlige oljeeventyr i Ghana i flere år allerede. TRG har nemlig vært engasjert i Ghana gjennom selskapet Petrica Energy siden 2014.

En fastlåst konflikt mellom Ghana og Elfenbenskysten stoppet lenge Petrica Energy fra å starte boring av letebrønner. Men i fjor høst avgjorde Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg grensestriden til fordel for Ghana. Det var også en seier for Røkke.

Løsningen har åpenbart gjort Røkke sulten på en større eksponering mot Ghana.

Åpningen for Akers satsing i Ghana kom i fjor da Aker BP var i forhandlinger med oljeselskapet Hess om kjøp av selskapets virksomheter i Norge.

– Det var en dialog som utviklet seg i løpet av høsten i fjor og frem til nå. Forhandlingene ble konkretisert etter at Aker BP hadde gjort sin transaksjon med Hess, hvor Aker BP kjøpte Hess Norge for to milliarder dollar, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen til DN mandag.(Vilkår)