Petroleumstilsynet (PTIL) stengte oljeproduksjon på skandaleplattformen «Goliat» 5. oktober, etter at oljeselskapet Eni to dager tidligere gjenåpnet produksjonen til tross for at dette var i strid med reglene.

Store mangler med kontroll av eksplosjonsfare gjorde at tilsynet påla stans i oljeproduksjonen inntil feilene er rettet opp. Plattformen har vært drevet i strid med reglene siden oppstarten i mars 2016, ifølge Petroleumstilsynet.

Boreriggen Goliat i Barentshavet har vært stengt siden 5. oktober, på grunn av store feil og mangler med såkalt tennkildekontroll, som skal sikre at plattformen ikke eksploderer.
Boreriggen Goliat i Barentshavet har vært stengt siden 5. oktober, på grunn av store feil og mangler med såkalt tennkildekontroll, som skal sikre at plattformen ikke eksploderer. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Situasjonen på «Goliat» er alvorlig. Det har vært store utfordringer på plattformen helt siden den ble bygget på verftet i Korea. Det er klart at når Petroleumstilsynet stenger ned produksjonen på plattformen midlertidig, så sier det noe om alvoret, sier Hauglie.

Følger med «Goliat»

Hun forteller at situasjonen på «Goliat» har vært tatt opp flere ganger i departementet de to siste årene.

– Jeg har fulgt med på situasjonen på «Goliat» i to år og har i perioden hatt flere møter med Petroleumstilsynet der «Goliat» har vært tema, sier Hauglie, som mener PTILs stoppordre til «Goliat» viser at tilsynet har gode nok verktøy til å overvåke sikkerheten på norsk sokkel.

– Jeg legger til grunn at produksjonen på «Goliat» er stengt inntil de har fulgt opp alle påleggene fra Petroleumstilsynet, sier hun.

Urolig for sikkerheten

Tirsdag starter sikkerhetskonferansen for oljenæringen. Der vil Hauglie gi klar beskjed til oljenæringen om at de ikke kan fire på sikkerheten tross oljesmell og økonomisk nedtur.

– Jeg kommer til å være tydelig på at norsk oljenæring skal være verdensledende på hms. Vi skal aldri kompromisse på sikkerheten. Det gjelder nå og fremover i tid. Alle ansatte skal føle seg trygge på plattformene. Det har jeg vært klar på siden jeg startet, og det vil jeg fortsette med, sier hun.

– Vi har sett en utvikling innenfor sikkerhet som vekker bekymring. Petroleumstilsynet sier det har vært en negativ utvikling. Vi ser hendelser som vekker uro. Min klare beskjed er at selskapene ikke kan slakke på sikkerheten selv i nedgangstider, sier Hauglie.

– Hele næringen må ta ansvar for sikkerheten. Mange er flinke, men det er noen som har en lang vei å gå. Fremover venter jeg at hele næringen tar mer ansvar, og jeg aksepterer ikke strekk i laget, sier statsråden.(Vilkår)

Livet uten hjem-knapp
Slik bruker du den nye iPhone X uten hjem-knapp og fingerskanner.
02:12
Publisert: