Problemene fortsetter å ri skandaleprosjektet «Goliat».

Søndag måtte mannskapet på «Goliat» for tiende gang gå i livbåtene, etter at en alarm varslet mulig gass på dekk. To helikoptre rykket ut for å evakuere mannskapet, før det ble oppdaget at det nok en gang var falsk alarm.

– Vi ble varslet om at gassalarm ble utløst på «Goliat» søndag klokken 14:15. Personellet mønstret i livbåtene. Årsaken var ikke utslipp av hydrokarboner, men trolig at damp fra kjølevæske slo ut i en sensor, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet, organet som blant annet har ansvaret for å følge opp sikkerheten på norske oljeplattformer.

– Det er bra at de reagerer tydelig når det går gassalarm. Det at de går i livbåtene og rekvirerer helikoptre er tegn på at de har beredskap som fungerer, sier Midttun.

– Alarmen skjedde i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Damp fra kjølevæske utløste gassensorer. De er veldig sensitive. Når gassalarmen går er det standard prosedyre å mønstre i livbåtene, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Mangler kontroll på tennkilder

Alarmen gikk mens det ikke var produksjon av olje. Produksjonen har nemlig vært stengt siden 5. oktober på grunn av manglende kontroll og oversikt over mulige kilder til eksplosjonsfare på plattformen, såkalte tennkilder.

Fra 6. september til 3. oktober var det stans i produksjonen på «Goliat», ifølge Wulff for å gjøre «planlagt vedlikeholds- og utbedringsarbeid». Petroleumstilsynet utførte da kontroll over selskapets arbeid med å kartlegge potensielle tennkilder på plattformen.

3. oktober startet selskapet produksjonen av olje, men etter bare tre dager ble plattformen igjen stengt. Etter kontrollen i september påla Petroleumstilsynet 5. oktober Eni Norge å iverksette tiltak for «å redusere faren for antennelse» på «Goliat». Tiltakene skal være godkjent av tilsynet før Eni kan gjenoppta produksjonen på «Goliat».

– Status er at plattformen ikke er i produksjon etter pålegg fra Petroleumstilsynet. De må få kontroll på tennkilder før produksjonen kan starte opp, sier Midttun.

«Goliat» har vært stengt fire av ti dager etter at produksjonen av olje startet i mars 2016.

20 milliarder i overskridelser

Oljeselskapet Eni har rapportert om lag 80 uønskede hendelser på «Goliat» til myndighetene siden plattformen kom til Norge i april 2015. Plattformen har vært forfulgt av uhell, forsinkelser og overskridelser siden tre arbeidere døde under bygging av plattformen på verftet i Sør-Korea i 2014.

Anslaget for kostnader ved «Goliat» har økt fra 30 til 50 milliarder kroner, etter at oppstarten ble utsatt med to år fra 2014 til mars 2016. Etter et halvt års drift ble plattformen i august i fjor evakuert og produksjonen stengt en hel måned etter tap av strømforsyning og feil med nødgeneratoren.

I løpet av første driftsår 2016 ble «Goliat»-plattformen stengt ned fem ganger på grunn av feil og mangler. Feil og mangler ved heiser, kraner, elektriske kabler, nødgeneratorer og utslipp av gass og kjemikalier er blant de mer alvorlige av de 53 hendelsene som er innrapportert siden januar 2016.

– Det er noen alvorlige hendelser, men de rapporterte hendelsene omfatter absolutt alt fra varm suppe over hånden til utstedelse av reseptbelagte medisiner. Vi har ingen alvorlige hendelser i år, sier Wulff.

Tapt to milliarder kroner på stans

Etter skarp og langvarig kritikk fra Petroleumstilsynet og fagforeningene i Eni Norge, startet oljeselskapet i fjor høst et prosjekt for å forbedre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet både på «Goliat»-plattformen og i organisasjonen på land.

«Goliat» er blant de største oljeprodusentene på norsk sokkel. Plattformen produserte i fjor 18,7 millioner fat olje, noe som tilsvarer åtte milliarder kroner ved en oljepris på 50 dollar fatet.

«Goliat» produserer om lag 100.000 fat olje per dag, noe som med dagens oljepris gir en inntekt på seks millioner dollar per dag. Med 54 dagers produksjonsstans gir det Eni Norge 270 millioner dollar i reduserte inntekter fra «Goliat» de to siste månedene.

Med dagens dollarkurs utgjør det 2,2 milliarder kroner. Wulff vil ikke si når produksjonen av olje starter opp igjen på «Goliat».

– Vi tenker på sikkerheten først og tar den tiden vi trenger, sier Wulff. (Vilkår)