«Faroe Petroleum har avsluttet boringen av en avgrensningsbrønn med produksjonstest og sidesteg på Brasse-funnet. Resultatet er så oppløftende at selskapet nå sikter mot utbygging av feltet», skriver Faroe Petroleum i en pressemelding. 

Reservoaret er beregnet å inneholde mellom 56 og 92 millioner fat oljeekvivalenter, opp fra tidligere estimat på mellom 43 og 80 millioner fat.

«Olje av enestående kvalitet»

– Dette er veldig gode nyheter for oss. Ressursanslaget øker og kvaliteten i både oljen og brønnstrømmen er enestående, slik vi så i produksjonstesten som ble gjennomført helt i utkanten av feltet. Brasse ligger på relativt grunt vann, nær eksisterende infrastruktur, og kan derfor utvikles raskt og med god lønnsomhet selv på lav oljepris, sier administrerende direktør Helge Hammer i Faroe Petroleum Norge i pressemeldingen. 

Foreløpige investeringskostnader er beregnet til omkring 4,5 milliarder kroner for en utbygging bestående av fire brønner og én havbunnsramme. Dette er basisplanen, men utviklingsplanen for reservoaret tar høyde for at det kan bores inntil seks produksjonsbrønner, og en mulig vanninjeksjonsbrønn for trykkstøtte. Forventet produksjonskapasitet fra feltet vil være på mer enn 30 000 fat om dagen, og Faroe tar sikte på en mulig produksjonsstart i enten 2020 eller 2021.

– Største og viktigste funn hittil

Faroe Petroleum fant Brasse med en letebrønn i juli 2016. Funnet ligger cirka 13 kilometer sør for plattformen på Brage, og 13 kilometer sørøst for feltsenteret på Oseberg. 

– Brasse er vårt største og viktigste funn hittil, og det var det største funnet i den norske delen av Nordsjøen i løpet av 2016, sa Hammer i en pressemelding tidligere i år. 

Kommersiell og teknisk planlegging av en undervannsinstallasjon med tilknytning til ett av de nærliggende feltene er allerede godt i gang. Milepælene fremover blir konseptvalg og innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD), begge deler er planlagt i løpet av 2018.

– Faroe Petroleums ambisjon er å nå en produksjon over 50 000 fat per dag innen de neste fem årene. Brasse er viktig i den sammenheng, og når vi målet, blir Faroe Petroleum blant de større uavhengige selskapene på norsk sokkel, sier Hammer.(Vilkår)

Sauseskolen: Saus Vierge
Saus Vierge til fisk
00:59
Publisert: