DN omtalte onsdag at sluttpakkene i Total kan få et omfang på opp imot fem årslønner pluss halvannen million kroner i kompensasjon for bortfall av AFP-rettigheter for enkelte eldre ansatte. Sluttpakkene for øvrig er på opptil årslønner når selskapet prøver å redusere staben med mellom 50 og 70 personer i Norge.

– Denne type avtaler som DN omtaler i Total er ikke noe departementet har noe med å gjøre. Er de oppgitte størrelsene på kompensasjoner i selskapet riktig fremstår de for meg til å være helt ute av proporsjoner, sier politisk rådgiver Christian Haugen (Frp) i en epostkommentar formidlet av departementet.

Oljeselskapet Total ønsker ikke å kommentere detaljene i sluttpakkene, men etter det DN forstår vil de rauseste pakkene ikke gi opptjening i pensjonsgrunnlaget – i motsetning til en del andre tidligpensjonspakker gitt i oljebransjen tidligere.

Professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn i Stavanger mener det er grunn til å tro at oljefolk ikke kommer til å bli den samme lønnsadelen i fremtiden som de har vært de siste tiårene i Norge.

– Dette handler om lønnsomhet. Etter hvert som olje- og gassprovinser modnes, er det en tendens til at lønnsomheten går ned. Hvis lønnsomheten i prosjektene og omfanget av aktiviteten ikke blir den samme fremover, er det grunn til å vente at det vil ha en effekt på lønnsutviklingen, sier Mohn.

– Så oljeansatte har fått en andel av superprofitten historisk?

– Det har vi vel alle, sier Mohn mer referanse til det norske samfunnet.

Når det gjelder avlønning av oljefolk er det kanskje de saftige sluttpakkene i bransjen som har provosert flest i omverdenen. DN meldte denne uken om sluttpakker opp imot fem årslønner i Total. Mohn tror det har noe med skattenivået å gjøre. Sluttpakkekostnadene kan nemlig føres mot en skatteprosent på 78.

– Incentivene til å spare en krone er skarpere hvis du får beholde mer av gevinsten selv.(Vilkår)