Sjelden har en upublisert analytikerrapport om oljemarkedet blitt en slik politisk snakkis.

Det vakte oppsikt da NRK-journalist Fredrik Solvang under partilederdebatten på Arendalsuka for to uker siden nevnte en rapport fra konsulentselskapet Rystad Energy, som visstnok skulle vise at det ikke vil gi noen positiv klimaeffekt globalt å kutte i norsk olje- og gassproduksjon.

Senere kom det frem at rapporten – som skulle publiseres tett opp mot stortingsvalget – var bestilt av lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass.

Nå er rapporten her. Dette er hovedkonklusjonene:

  • Kutt i norsk olje- og gassproduksjon «vil med stor sannsynlighet øke de globale klimagassutslippene»
  • Kutt i oljeproduksjon gir marginalt lavere klimagassutslipp, men kutt i gassproduksjonen gir til gjengjeld økte utslipp. Det er imidlertid umulig å redusere oljeproduksjonen uten å redusere gassproduksjonen.
  • Produksjonen i Norge er fordelt omtrent på halvparten olje, halvparten gass. Dersom man reduserer produksjonen med samme brøk, vil globale klimagassutslipp øke med 9 kilo CO2-ekvivalenter per fat.
  • Tiltak som bidrar til å redusere etterspørselen etter olje og gass er langt mer effektivt enn politikk som går direkte på tilbudssiden av markedet.

Kontroversiell debatt

Rapporten kom først opp under NRKs partilederdebatt 16. august. Programleder Fredrik Solvang refererte til den for å påpeke overfor MDG-leder Une Aina Bastholm at det hersket uenighet om konklusjonen i en SSB-rapport fra 2013 som Bastholm nettopp hadde trukket frem.

SSB-studien, som er skrevet av fem økonomer, konkluderer med at det vil være effektiv klimapolitikk fra Norges side å kutte oljeproduksjonen, fordi andre produsenter ikke vil dekke inn hele bortfallet. Dermed minsker også forbruket.

MDG: – Et bestillingsverk

MDG har fulgt med på fremleggelsen av Rystad-rapporten og er ikke nådige i sin kritikk:

– Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen, for å avspore klimadebatten to uker før valget, tordner MDGs Lan Marie Berg, førstekandidat i Oslo.

Hun viser til at SSB-studien kom i ny, fagfellevurdert versjon og ble publisert i The Energy Journal i 2017.

– Jeg er mektig lei av oljelobbyens propaganda og stadig mer desperate forsøk på å villede klimadebatten. Vi har opplevd nok en sommer med dødelig ekstremvær. FN-sjefen har varslet kode rød for menneskeheten. Nå har Norge en historisk mulighet til å gå foran og vise lederskap i klimakampen, gjennom å stanse leting etter mer olje og gass. Selv om oljelobbyen desperat forsøker å villede det norske folk til å tro noe annet, så skyldes klimakrisen vi nå står i forbrenning av olje, kull og gass, sier Berg.

Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen mener Rystad-rapporten er kode rød for MDGs politikk. Norge bør være siste land som faser ut olje- og gassnæringen, sier Olsen.

– Jeg vil sterkt advare mot at Norge skal overlate globale utslippskutt til autoritære regimer der klima, miljø og menneskerettigheter er fremmedord, sier Olsen og fortsetter:

– Jeg håper 2021-valget blir et klima- og energivalg, og jeg håper velgerne er opptatt av resultater fremfor symboler. De siste ukers klimadebatt virker helt fjernt fra realitetene i norsk økonomi og verdens energimarked, sier Frp-nestlederen.

Partileder Une Aina Bastholm og 1.-kandidat til stortingslisten for Oslo, Lan Marie Berg kaller Rystad-rapporten et bestillingsverk fra oljebransjen.
Partileder Une Aina Bastholm og 1.-kandidat til stortingslisten for Oslo, Lan Marie Berg kaller Rystad-rapporten et bestillingsverk fra oljebransjen. (Foto: Gorm Kallestad/NTB)

Norsk olje og gass er forelagt Bergs kritikk, og svarer at det er mange veier til et nullutslippssamfunn.

– Rystads analyse viser at direkte etterspørselskutt er et desto mer effektivt klimatiltak. Derfor jobber vi med teknologiske løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel, sier Norog-sjef Anniken Hauglie i en epost.

– Skal vi redusere klimagassutslipp så raskt som mulig er det viktig at vi legger til grunn fakta og analyser, og denne rapporten er et viktig bidrag inn i den debatten.

Kritisk til SSB-forskerne

Kritikere av SSB-rapporten mener at det meste av bortfallet blir dekket inn, spesielt i en markedssituasjon som vi har i dag, der den store produsentalliansen OPEC+ allerede holder tilbake store volumer for å støtte oljeprisen.

De påpeker også at Norge har lavere utslipp i produksjonsfasen enn mange andre land, selv om disse utslippene kun utgjør en brøkdel av totalen i livssyklusen til et oljefat som brukes til forbrenning.

Rystad er også svært kritisk til premissene i SSB-forskernes artikler fra 2013 og 2017.

På presentasjonen tirsdag sa konsulentselskapets sjef Jarand Rystad at forskerne både har undervurdert hvor kraftig andre produsenter vil reagere på et norsk kutt, og overvurdert hvor mye et kutt vil påvirke etterspørselen. Spesielt på det siste mener Rystad at forskerne har lagt til grunn en såkalt «elastisitet» det ikke er grunnlag for.

– Vi forstår ikke hvordan det valget kunne bli gjort, sier Rystad, og legger til:

– Det har ingen vitenskapelig støtte.

Når det gjelder tilbudssiden, sier Rystad at SSB-studien og en annen blant svært få arbeider på temaet internasjonalt, helt ser bort fra sentrale utviklingstrekk de siste årene, som skiferoljerevolusjonen i USA.

– Dette blir en slags følgefeil som går gjennom hele artikkelen, sier han, og etterlyser «en slags fagfellekampanje» som kan «gå dette etter i sømmene.

– For dette har vært forskning som ofte har vært referert til, sier han.

En av forskerne bak SSB-studien, Knut Einar Rosendahl, som er professor ved Handelshøyskolen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, sier at han nå mener at teamet kanskje burde lagt noe lavere elastisitetspremisser til grunn både på tilbud og etterspørsel. Samtidig påpeker han at det er vanskelig å kritisere dem for ikke å ha tatt mer hensyn til endringer som skifer, som slo ut for fullt etter studien kom ut. Han mener også at Rystad trolig overvurderer effekten av skifer på det globale markedets reaksjonsevne, og at deres analytikere heller ikke problematiserer OPECs adferd.

Han vedgår ellers at det finnes lite forskning på disse spørsmålene, og at det som finnes er «sprikende.»

– Hva syns dere om at noen bruker studien deres som en slags fasit?

– Noen kunne nok vært litt mer forsiktige i bruken av det, men så tenker jeg også at det er andre som kunne tatt seg bryet med å sette seg inn i det vi har gjort. Det er kanskje et større problem at det er mange som har ignorert forskningen som finnes på feltet, sier Rosendahl.

Norog vil ha mer forskning

– Når vi ser at partier ønsker å legge ned olje- og gassnæringen, er det avgjørende at effekten av et slikt radikalt tiltak blir grundig vurdert av sterke fagmiljøer, sier Anniken Hauglie i en pressemelding.

– Det har vært få fagmiljøer som har sett på effekten av kutt i produksjon av olje og gass i Norge for klimagassutslippene globalt. Vi er glade for at Rystad Energy, som er blant verdens ledende energianalytikere, har gjort dette viktige arbeidet. Vi håper at denne rapporten vil bidra til å øke interessen for disse spørsmålene i akademia og analysemiljøer, sier hun.

MDG er det eneste partiet som har stilt et absolutt ultimatum om at en ny regjering må slutte med all ny oljeleting. Sosialistisk Venstreparti har imidlertid også letestans som utgangspunkt.

– Jeg skjønner godt at oljelobbyen frykter dårligere tider på grunn av klimakrisen, men vi kan ikke blåse i Norges ansvar av den grunn, sier miljøpolitisk talsmann Lars Haltbrekken i en kommentar til rapporten.

– Faktum er at vi må slutte å lete etter ny olje, og hvis vi tar det grepet nå, har vi tiden til å gjøre det på en ansvarlig måte som bevarer arbeidsplassene samtidig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.