Det internasjonale energibyråets (IEA) siste månedsrapport som ble sluppet klokken 10:00 onsdag, viser bare små finjusteringer i anslagene i den globale oljeetterspørselen for året, som holdes på en vekst på 1,4 millioner fat per dag.

Nye data viser en sterk etterspørsel etter olje i årets første kvartal og i begynnelsen av andre kvartal, ifølge IEA. Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal i år oppjusteres med 240.000 fat per dag fra forrige rapport.

Oljeetterspørselen i perioden var støttet av blant annet kaldt vær i Europa og USA og sterk økonomisk aktivitet.

Venter vekst i 2019

Grunnet høyere oljepriser den siste tiden, forventer IEA derimot at etterspørselen vil være fallende i april og mai. For andre kvartal nedjusteres anslaget med 180.000 fat per dag, mens det nedjusteres med 150.000 fat per dag for tredje kvartal.

Den siste tiden har oljeprisen steget til sitt høyeste nivå på fire år. Energibyrået tror ikke at oljeprisen vil fortsette å stige i samme høye takt som den har gjort fra midten av 2017, som fremover vil legge en demper på den negative effekten høy oljepris har på etterspørselen.

I den ferske rapporten legger IEA for første gang frem sine estimater for global oljeetterspørsel i 2019. Her kommer det frem en forventet vekst på 1,4 millioner fat per dag, som er samme nivå som i år.

– Et solid økonomisk bakteppe og en antagelse om mer stabile oljepriser er nøkkelfaktorer for veksten, heter det i rapporten.

Men alt er ikke rosenrødt. IEA ser også flere farer som kan dra ned etterspørselen og trekker i tillegg til økte priser frem proteksjonisme og handelskrig.

– Risikoene øker, og økt handelsuro er den største faren for vår prognose, skriver IEA i rapporten.

Negativt G7-møte

I helgen var G7-landene samlet i Canada, der handelskrig var høyt på agendaen.

Møtet tok en dramatisk vending da USAs president Donald Trump forlot G7-møtet før det var avsluttet lørdag kveld og senere trakk USAs støtte til slutterklæringen, for deretter å følge opp med hånlige beskrivelser av Canadas statsminister Justin Trudeau.

– Resultatet av G7-møtet virker å være svært negativt. En forlenget «slowdown» i handel vil ha negativt effekt på veksten i bruttonasjonalprodukt og oljeetterspørsel, ettersom en sentral del av oljeforbruket er relatert til handelsaktivitet.

Produksjonskutt på agendaen

Senere denne måneden skal Opec-landene møtes i Wien. Her venter IEA at utfordringene omkring oljeeksport knyttet til politisk uro i Venezuela og sanksjoner mot Iran vil dominere agendaen.

IEA trekker i rapporten frem at det har sett på et scenario der eksporten fra de to landene kan være 1,5 millioner fat lavere enn det er i dag mot slutten av 2019.

Oljekartellet Opec har selv meldt at det har reservekapasitet til å dempe innvirkningen produksjonskutt vil ha på markedet.

– Vårt estimat er at Opec-produsenter i Midtøsten kan øke produksjonen med omtrent 1,1 millioner fat per dag. Men selv om gapet skulle bli dekket, vil markedet være sårbart for prisøkning i forbindelse med ytterligere forstyrrelser. Det er mulig at de svært få landene med reservekapasitet utover det som kan tas i bruk kjapt vil måtte gi litt ekstra, skriver IEA. (Vilkår)