«Sjelden har utsiktene for oljemarkedene vært mer usikre», skriver Det internasjonale energibyrået IEA i månedsrapporten som ble lagt frem onsdag.

Stadige tegn på at aktiviteten i økonomien har fått seg en knekk og frykt for resesjon preger markedene. Nå ser IEA at høye priser og forverrede økonomiske forhold er i ferd med å legge press på oljeetterspørselen.

Redusert etterspørsel

IEA skriver at særlig høye priser på drivstoff i OECD-landene har senket oljeforbruket. Samtidig har gjenåpning i Kina ført til økt etterspørsel i fremvoksende økonomier, slik at den totale etterspørselen likevel har holdt seg på relativt høye nivåer.

Den siste uken har imidlertid flere kinesiske storbyer igjen stengt ned på grunn av smittetilfeller.

Siden starten av juni har oljeprisen falt mer enn 20 dollar, og tirsdag falt oljeprisen under 100 dollar for andre gang på kort tid. Onsdag morgen handles et fat nordsjøolje (brent spot) for over 100 dollar igjen.

Likevel mener IEA at vedvarende press på råolje, og ekstreme marginer på raffinerte produkter, tyder på underliggende ubalanse i tilbudet.

Anslag

Byrået har gjort noen justeringer i anslagene for oljeetterspørselen i 2022 og neste år. Global oljeetterspørselsvekst er marginalt redusert til 1,7 millioner fat om dagen, til total etterspørsel på 99,2 millioner fat om dagen.

I 2022 er veksten i etterspørselen ventet å øke til 2,1 millioner fat om dagen, som vil en total etterspørsel på 101,3 millioner fat om dagen.

IEA understreker samtidig at nedgangen i økonomisk aktivitet gir usikkerhet rundt dets anslag for oljeetterspørselen. Verdensbanken har nylig nedjustert sitt anslag for global bnp-vekst fra 5,7 prosent i 2021, til 2,9 prosent i år. Det internasjonale pengefondet IMF har i tillegg advart mot at en resesjon neste år ikke kan utelukkes.

Anslaget for tilbud av olje er justert noe opp fra forrige månedsrapport til 99,5 millioner fat om dagen. Det skyldes i hovedsak overraskende høyt tilbud fra Russland, skriver energibyrået.

Lite på lager

«Globale oljelagre forblir kritisk lave», står det i rapporten. Ettersom EUs embargo på russisk olje ventes å være fullt ut innført ved slutten av året, kan oljemarkedet igjen bli svært stramt.

Med lav ledig kapasitet kan det være at det må tiltak til på etterspørselssiden for å få ned forbruket og drivstoffkostnadene, noterer IEA.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.