IEA venter rekordetterspørsel etter olje og stramt marked mot slutten av 2023

Det internasjonale energibyrået ser et velforsynt oljemarked i første halvdel av 2023, men gjenåpningen i Kina vil skape et betydelig strammere marked mot slutten av året.

Oljetanker på RN-Tuapsinski-raffineriet til Rosneft i Tuapse i Russland.
Oljetanker på RN-Tuapsinski-raffineriet til Rosneft i Tuapse i Russland.Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
IEAOljemarkedet
Publisert 15. March 2023, kl. 09.00Oppdatert 15. March 2023, kl. 09.03