Er det stille før stormen i oljemarkedet?

Det internasjonale energibyrået IEA melder i sin månedlige markedsrapport at tilbudet i alle fall i første halvår i år blir tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Men byrået venter at markedet så gradvis vil gå mot et underskudd mot slutten av året, hovedsakelig på grunn av gjenåpningen av den kinesiske økonomien og stigende aktivitet i flytrafikken globalt.

Foreløpig påpeker IEA at oppbygningen i lagrene i verden, som er på sitt høyeste nivå siden september 2021, sørger for at markedet er godt forsynt. Selv om den russiske oljeeksporten falt i februar etter at vestlige sanksjoner trådte i kraft, finner den fortsatt veien til asiatiske markeder.

Men IEA jekker nå opp anslaget for veksten i etterspørselen lite grann, til 102 millioner fat per dag for året sett under ett, som er ny rekord. Det innebærer en sterk oppgang fra første kvartal til fjerde, på hele 3,2 millioner fat per dag.

«Å dekke den økningen ville vært en utfordring selv om Russland hadde vært i stand til å opprettholde produksjonen på samme nivå som før krigen,» skriver IEA i rapporten. Økningen av produksjonen på verdensbasis blir «nok til å dekke etterspørselen i første halvår 2023, men ikke tilstrekkelig i andre halvår når sesongtrender og oppgangen i Kina ligger an til å øke etterspørselen til rekordnivåer.»

Russlands oljeeksport falt med over 500.000 fat til 7,5 millioner fat per dag i februar, ifølge IEA. Store deler av denne eksporten – over fire millioner fat – gikk tidligere til Europa, men etter krigsutbruddet for et drøyt år siden og spesielt etter at nye sanksjoner mot russisk olje ble innført i desember, har dette falt til 600.000 fat per dag.

Kinesiske og indiske kjøpere har kastet seg over disse volumene, som de har fått kjøpe til rabatt, men IEA påpeker at det gjenstår å se hvor stor appetitten for russisk olje vil være fremover. Ifølge byrået kan økende volumer av olje som oppbevares på skip tyde på at disse landene ikke ønsker at andelen russisk olje i deres import skal bli for høy. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.