– Jeg er veldig glad i kvalitetssikring og veldig glad i HMS, men avartene av det som skjer, må vi gjøre noe med.

Oljeservicegründer Ståle Kyllingstad i IKM står på scenen under DNs energikonferanse i Oslo og går som vanlig til angrep på byråkratiene i bransjen.

– Vi får spørsmål om hvordan vi løser menneskerettigheter i selskap som bare driver i Norge med norske ansatte, sier Kyllingstad som eksempel på det han mener er absurde problemstillinger leverandørselskapet må forholde seg til.

Til tross for at så godt som alle oljeselskapene gjennom oljenedturen de siste tre årene har lovet å redusere skjemaveldet og dokumentasjonskravene, er ikke Kyllingstad fornøyd.

Han viser til at "et stort, statseid norsk oljeselskap" nylig stilte krav om en såkalt "audit" eller revisjonsgjennomgang av en del av IKMs virksomhet. Selskapets folk måtte krysse av på skjemaer og skrive erklæringer i øst og vest.

– Vi brukte 30 timer på det. Det er greit med en skikkelig audit, men da må det ikke ringe folk fra det samme selskapet to måneder senere og kreve enda en audit. Da driver vi for dyrt, sier Kyllingstad med klar adresse til Statoils finansdirektør Hans Jacob Hegge, som sitter på første rad.

I den påfølgende paneldebatten sier Hegge at han ikke kan love at Kyllingstad ikke skal få HMS-skjemaer å fylle ut i fremtiden. Når det gjelder spørsmål om menneskerettigheter, skyldes det at dette er viktig for Statoil globalt.

– Når vi lager et globalt skjema, blir det slik. Det vil være mulig for Ståle å hoppe over det spørsmålet, sier Hegge.

– Vi prøvde, men fikk ikke lov, svarer Kyllingstad.

Nei til lønnshopp

For Kyllingstad, som i et kvart århundre ledet et lønnsomt selskap i ekspansjon, har oljenedturen vært tøff. Han leser at enkelte mener oljenedturen har snudd, men han ser ikke mye tegn til oppgang. Han ser bare utflating. IKM-systemet, som omsatte for godt over fire milliarder kroner på toppen, vil ligge på rundt tre milliarder både i fjor, i år og neste år. Han ser ingen snarlig vekst.

– Stabilt sideleie, vil jeg heller kalle det, sier Kyllingstad.

I et sånt perspektiv er det ikke rom for at oljelønningene kan ta av igjen. Kyllingstad sitter midt i lønnsforhandlingene, og irriterer seg over folks forventninger. Det må skje noe fundamentalt med innstillingen, mener han.

– Ta to mekanikere. Hvis en startet offshore en startet i bilverksted på land i Sandnes eller Stavanger, er det en forventning om at han som er offshore skal tjene mer enn han andre, sier Kyllingstad.

Han mener fagforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi og Safe preges av denne tankegangen i forhandlingene.

–Det er en enorm forventning om at nå som de har vist måtehold en periode, skal alt tas igjen. Jeg står midt i lønnsforhandlingene nå. Dette må vi stå imot. Det gjelder ingeniørene også. Vi må stå imot, sier Kyllingstad.

Han mener at det ligger an til en varig endring i oljebransjen nå, der en ikke lenger vil ha langvarige høyprisperioder som den under oljeboomen. Dermed blir det heller ikke rom for lignende lønnsfest. (Vilkår)