Også Kjell Inge Røkkes eget utbyggingsprosjekt Ivar Aasen har gått på en hittil ukjent kostnadssprekk i Asia. Det kommer frem av fredagens aksjonærbrev fra Aker, der styrelederen oppgir at plattformdekket som ble bygget i Singapore endte opp med å koste to milliarder kroner mer enn planlagt.

Røkke kjempet i sin tid en seig kamp for å få plattformen til sitt eget verft på Stord, og spådde i aksjonærbrevet for 2013 kostnadsoverskridelser da kontrakten likevel gikk til Asia. Han endte opp med å skifte ut styret i sitt eget oljeselskap.

Da plattformen startet produksjonen i fjor, ble imidlertid prosjektet fremstilt som en suksess fordi totalbudsjettet og tidsplanen holdt. Det inntrykket ønsker ikke Røkke skal feste seg.

«Jeg er de siste månedene blitt minnet på hva jeg skrev i aksjonærbrevet for fire år siden», skriver han, men utdyper:

«Totalbudsjettet på 27,4 milliarder kroner ble holdt takket være 'uoffisiell verdensrekord' i kostnadseffektive boreoperasjoner. Kostnadssiden på toppdekket fikk derimot en økonomisk slagside. Overskridelsen ble cirka 40 prosent, og endte opp på det historiske nivået som andre har erfart fra asiatiske verft. Toppdekket ble som fryktet to milliarder kroner dyrere enn tilbudet», heter det i brevet.

Oljeleverandør og eier av IKM-gruppen Ståle Kyllingstad er glad for Røkkes signaler. Han har i en årrekke advart mot Asia-bygging. Han mener verftene i Asia kanskje kan fremstå som billige, men forstår seg lite på norsk byggestandard for oljesektoren. Kyllingstad mener for øvrig at norske politikere ikke bare bør følge bedre med på utbyggingsplaner og budsjetter. Han savner mer politisk styring av den store motoren på norsk sokkel, nemlig Statoil. Kyllingstad etterlyser mer diskusjon rundt det statlige eierskapet.

– Du må vite hva du vil med det, sier Kyllingstad. (Vilkår)